DATATELE

Gjør dumme hus smarte

NY FORSKNINGSDRIV: Smarthus-teknologi trenger ikke bestå av roboter og veldig avanserte ting for at det skal fungere for beboerne. Det er ofte helt enkle løsninger som vil slå igjennom først i markedet, tror Hilde pettersen vde nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø.
NY FORSKNINGSDRIV: Smarthus-teknologi trenger ikke bestå av roboter og veldig avanserte ting for at det skal fungere for beboerne. Det er ofte helt enkle løsninger som vil slå igjennom først i markedet, tror Hilde pettersen vde nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø.

Smarte hus med sensorer og intelligente dørmatter. En fremtidsvisjon? Kanskje det, men i så fall har fremtiden allerede innhentet oss.

Under Tromsø Telemedicine and eHealth Conference for noen uker siden framhevet forskeren George Demiris at de er kommet langt med smarthusteknologi i USA.

Telemedisinmiljøet i Tromsø vil nå ta teknologien i bruk i eksisterende bygg.

Bedre eldreomsorg

- Såkalte smarte hus er normalt veldig dyr og teknisk innviklet å bygge. I stedet for å bygge helt nye slike hus, vil vi nå ta i bruk smarthusteknologi i allerede eksisterende bygg. Telemedisinkonferansen som nylig ble arrangert i Tromsø viste at vi kan bruke ”smarte hjem” med sensorteknologi for å demme opp for mangelen på helsepersonell og gjøre eldreomsorgen bedre, sier kommunikasjonssjef Hilde Pettersen ved Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø.

Tatt opp forskningen

Hun er opptatt av at smarthusteknologi som de og andre internasjonale telemedisinmiljøer ikke bare skal være til nytte for helsevesenet. Resultatet av forskningen deres kan like gjerne tas i bruk av for eksempel undervisningsmiljøer eller næringslivet.

- Smarthusteknologien var på agendaen hos oss for fem til åtte år siden, men dette tok aldri av kommersielt, så vi la prosjektene på is. Vi har nå tatt opp smart hus-forskningen igjen ettersom markedet både nasjonalt og internasjonalt er blitt mer modent og klar for denne type hjelpeteknologi, sier Pettersen.

Møtte legen på TV-en

I fjor gjennomførte Nasjonalt senter for telemedisin et smart hus-teknologiprosjekt i Troms. En liten gruppe av pasienter med kroniske sykdommer fikk installert en PC til TV-en.

PC-en og kommunikasjonen med legene og fysioterapeuter ble styrt av pasienten fra fjernkontrollen til TV-en. Det meste av legekonsultasjoner kunne med denne spesielle smarthusteknologi utføres hjemmefra.

Ettersom det er store avstander til sykehusene i Nord-Norge sparte teknologien både lang reisetid og overnatting for pasientene. Sykehuset sparte kostnader.

Vil lære av næringslivet

- Vi vil nå gjøre tilsvarende prosjekter i utlandet. Men vi ser at denne type enkel kommunikasjonsteknologi like gjerne kunne vært anvendt av næringslivet eller andre. Jeg tror vi og næringslivet må bli flinkere til å lære av hverandre. Vi har i hvert fall mye å lære av dem når det gjelder kommersialisering av eksempelvis smarthusprodukter og telemedisintjenester, sier Pettersen.

Smarte hus for tiden er under uttesting på tre steder i USA. Beboere i alderen 70 til 90 år bor i disse smart husene, som inneholder utstyr som dørmatter og komfyrer med sensorer, i tillegg til kameraer som registrerer bevegelse i rommene i huset.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.