NYHETER

Gjør det selv i Asker

9. mars 2005 - 16:07

Avdelingsingeniør Åge Hvalsbråten i Vei og Trafikk i Askers kommunaltekniske avdeling vet ikke nøyaktig hvor mye grus og sand som skal opp fra veier, gater, fortau og plasser i år, i alt 196 km med kommunale veier. Men under vårpussen i fjor tok den utførende del av avdelingen, Asker Drift, opp 5000 tonn med 4-8 grus og 600 tonn sand.

– I vinter fikk vi de første anmodningene om å begynne feiingen i januar. Vi måtte svare at vi pleier å vente til vinteren er over, 15. april. Kontrakten sier at sentrum skal være ferdig 1. mai og resten av kommunen innen 17. mai, sier Hvalsbråten.

Vei og Trafikk i Asker har en ramme på ca. 600.000 kroner som Asker Drift har å forholde seg til. Det er 2,8 prosent av det totale veivedlikeholdet i kommunen. Vei og Trafikk har i alt 15 avtaler med sin utførende avdeling. Entrepriser på sluktømming og asfaltlapping er satt bort til andre.

– Vi ønsker at Asker Drift skal ha flest mulige kontrakter. Vi vil opprettholde avdelingen som en operativ virksomhet som kan rykke ut i beredskap. De trenger alt de kan få av kontrakter for å beholde mannskap, kompetanse, utstyr og materiell, understreker Hvalsbråten.Private tar grusen

Asker Drift bruker seks mann i tre uker på vårrengjøringen. Driftssjef Iain Schrøder forteller at grunnmaskinen er en Broadway Senior med transportbånd, som slepes etter en lastebil.

– Massen kjøres til deponi. Vi blir kvitt svært mye til private, som vil ha den på gårdsplasser og oppkjørsler. Mye asfaltstøv gjør at grusen binder seg, sier Iain Schrøder.

En Volvo L70 hjullaster og en Lundberg med kost brukes også til vårpussen. Lundberg-maskinen feier grusen på fortauet ned i veien, så opptageren får fatt i det. Siste finpuss gjøres med en stor feiemaskin, en Beam Sweeper S-8000 på Volvo chassi, og en mindre Schmidt Compact 250, som mest brukes i sentrum og på skoler og barnehager.


Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
GK
Ambisiøs renovering midt i Trondheim

Stavanger

I Stavanger går tre kommunale virksomheter sammen om vårrengjøringen. Park og idrett og renovasjon samarbeider om ryddeaksjoner, og til slutt tar sentrumsdrift seg av finpussen med sine feiemaskiner.

Avdelingsleder Stein B. Thuelsen i Teknisk drift har ikke egne budsjetter for vårfeiingen, men opplyser at det brukes 3,5 mill. kroner på gaterenhold i løpet av hele året.

– Det har vært en felles samordning om våraktiviteten i mange år, og det ser ut som om denne ordningen vil fortsette, sier Thuelsen.Oslo

Samferdselsetaten i Oslo har delt vegvedlikeholdet i kommunen inn i fire områder, stort sett etter bydelsgrensene. NCC har kontrakt på sentrum, Mesta på Oslo vest og øst og Oslo Vei, 100 prosent eid av Oslo kommune, har oppgavene i Oslo nord. Kontraktene løper for fire år av gangen. Fra 1. august skal eventuelt en ny aktør inn i Oslo nord.

– Vi feier i alt 2240 km med veg, gang/sykkelveg og fortau, tilsvarende strekningen Oslo-Bodø og ned igjen til Lillehammer. I år er feiekontraktene på 11,2 mill. kroner, sier Tom Kristoffersen, som leder de fire områdeansvarlige.Trondheim

Trondheim bydrift, Veg, vedlikeholder ca 850 km veger og gater i Trondheim. Dette inkluderer kommunale veier, riksveier gjennom Trondheim sentrum, fylkesveier i sentrale strøk og gang/sykkelveier.

– Vi har fått 1 mill. kroner ekstra fra piggdekkavgiftene til å feie boliggater, som vi før ikke gjorde. I alt bruker vi 7 mill. kroner til vårfeiingen, sier avdelingsingeniør Tore Egseth. Trondheim kommune besørger selv vegvedlikehold og vårrengjøring gjennom Teknisk Service, som er en avdeling i kommunale Trondheim bydrift.

– Det er ingen planer om å konkurranseutsette vårfeiingen. Teknisk Service investerer nå i nytt utstyr, opplyser Egseth.Bergen

– Fram til 1. januar 2006 har den kommunale selskapet Bydrift Bergen KF ansvaret for vårpuss og rengjøring i Bergen. Men fra nyttår skal alle kontrakter konkurranseutsettes og Bydrift Bergen blir sannsynligvis et aksjeselskap, opplyser samferdselsdirektør Ove Foldnes i Bergen kommune til Våre Veger.

Driftssjef Atle Kleppe i Samferdselsetaten opplyser at Bydrift Bergen i år har ansvar for å rengjøre 620 km med veg, 260 km fortau, 100 km gang/sykkelstier og ikke mindre enn 9000 trappetrinn.

I Bergen kommune foregår vårrengjøringen egentlig hele året, gjennom prosjektet ”Ren Bergen”. Kommunen bruker 10 mill. kroner i året på å feie i sentrum. Bydrift Bergen har to skift på hverdager og ett skift lørdag og søndag. Sommerstid støvsuges i tillegg ”lysløypa” i byen av to mann som går med en stor støvsuger med egen fremdrift.

– På grunn av lite midler til vårfeiing i de ytre områdene, ca 2 mill. kroner i året, deler vi de åtte bydelene i to og feier alle vegene i fire bydeler hvert år.

I de sentrale bydeler har vi en egen entreprise på ca 100.000 kroner satt ut til en privat aktør, som høytrykksspyler Torvalmenningen og tilstøtende gater for tyggegummi, opplyser Atle Kleppe.rammesak:Skal feie for egen dør

I desember går Åge Hvalsbråten av etter i alt 43 år i kommunalteknisk tjeneste. Da er han 65 år og skal hjem å feie for egen dør.

– Ja, det kan du si, men jeg har da gjort det før om årene, også, humrer veteranen. Først var han seks år som maskinkjører i Oslo før han kom til Asker, tok teknisk utdanning og har siden tidlig på 80-tallet ledet mannskapet i kommunens ingeniørvesen.

– Mye har endret seg, men vårfeiingen foregår stort sett som før, med opptager og feiekost. Utstyret er blitt bedre og mer effektivt, men oppgaven er den samme: Få en pen bygd til bjerka springer ut i mai og folk kan ferdes trygt til fots og på sykkel, sier Hvalsbråten.Bildetekster:

1. (vårpuss01)

2 (eventuelt et ”sjangerbilde”)

(vårpuss02)

3. (vårpuss04) Oppslag?

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.