PRODUKSJON

Gjenopplives av lys

18. apr. 2001 - 12:55

En forbløffende effekt ble oppdaget da dr. scient Helge Liltved ved Norsk institutt for vannforskning (Niva) ved et uhell glemte noen skåler med bakterier og dyrkingsmedium på arbeidsbenken.

De ble stående i lyset på arbeidsbenken i stedet for inne i den mørke inkubatoren. Bakteriene viste seg å kunne reaktivere under påvirkning av lampelys eller sollys (fotoreaktivering). En kraftig økning av den opprinnelige stråledosen var nødvendig for virkelig å ta livet av dem.

Må øke dosene

– Det betyr blant annet at firskeoppdrettere må tre- eller firedoble uv-dosene i desinfeksjonsprosessen, sier Liltved. Nå er de fleste uv-anlegg hos norske fiskeoppdrettere kraftig overdimensjonerte, så effekten har ikke vært så synlig hittil.

Liltved gjorde oppdagelsen under arbeidet med doktorgradsavhandlingen sin, og den har vakt oppsikt og blitt spredt verden rundt. Han ble blant annet invitert til å innlede om effekten på den store verdenskongressen for fiskeoppdrettere i Florida i januar.

– For å løse videre problemer vil det ideelle være et samarbeid mellom biologer og ingeniører, mener Liltved, som nå blant annet er i gang med å forske på biproduktene fra ozonrensingen.

Kostbare bakterier

Fiskeoppdrett er på verdensbasis en næring i sterk vekst, og mikroorganismers ødeleggende aktivitet koster årlig store summer. Særlig er fiskeyngel like etter klekking utsatt i landbaserte oppdrettsanlegg. For større fisk har vaksiner og andre tiltak for å bryte smitteveiene gitt gode resultater.

– Antibiotikabruken i laksenæringen gikk ned med 99 prosent fra 1987 til 1997, forteller Liltved.

I Norge er oppdretterne pålagt å desinfisere sjøvann og noen typer avløpsvann som skal brukes i settefisksanlegg. Desinfeksjon skal hindre import av smittestoffer gjennom inntaksvannet og spredning av sykdom via avløpsvann til andre anlegg eller villfiskbestanden.

Selvreparerende bakterier

Liltveds forskning har særlig vært rettet mot de fiskepatogene bakteriene Aeromonas salmonicida, Vibrio anguillarum, Yersinia ruckeri og i tillegg IPN-viruset. Desinfeksjonsmidlene som har vært benyttet, er ultrafiolett (uv) bestråling, ozon, klor og jod. Målet har vært å finne hvilke metoder/mengder/konsentrasjoner som er optimale for å inaktivere mikroorganismer i avløpsvann og vann til oppdrettsanlegg, samtidig med en minimalisering av anvendt mengde giftstoff.

Ozon, klor og jod er giftige både for fisk og annet liv. Vann til oppdrettsanlegg må derfor gjennom en renseprosess etter desinfeksjonen med et av disse stoffene. Ozon kan også reagere med ioner i sjøvannet og danne uønskede biprodukter.

uvc-stråling har derimot ingen varig giftvirkning på vannet. Ulempen er at enkelte virus er resistente mot denne typen stråling. Bakterier kan også overleve ved å hekte seg fast på småpartikler i vannet, noe som kan motvirkes ved filtrering.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.