Gjennomsnittsmåling er tillatt

Gjennomsnittsmåling er tillatt
Bilde: Lien, Kyrre

Datatilsynet påla Vegvesenet å fotografere kun biler som kjører for fort. Dagens praksis er å ta foto av alle som passerer strekningen med automatisk trafikkkontroll, for så å slette dem som holder fartsgrensen.

Nå har Personvernnemnda gitt Statens vegvesen medhold, og konkludert med at Vegvesenet har rettslig grunnlag for fotografering av biler med for høy fart mellom to gitte punkt. Bildene viser bilen forfra, bilskilt, sjåfør og eventuelle passasjerer i forsetet. Foto av biler som kjører fortere enn fartsgrensen, blir lagret og sendt til viderebehandling.

Personvernnemnda kom fram til at både registreringen med foto, og den tekniske løsningen som er valgt, ligger innenfor Vegvesenets lovlige handlingsrom. De slår også fast at løsningen er saklig begrunnet, og formålstjenlig.

Les mer om: