Giske tar med 130 til Brasil

Fakta om økonomiske forbindelser mellom Norge og Brasil:

¿ I 2010 eksporterte Norge varer for 5,5 mrd kroner

¿ Vareeksporten til Brasil økte med 80 % fra 2009 til 2010.

¿ I 2010 eksporterte Norge for første gang mer industrivarer (maskiner) enn klippfisk til Brasil (til tross for at klippfiskeksporten steg 30 %).

¿ Norge importerte varer fra Brasil for 6,3 mrd kroner i 2010.

¿ Vi eksporterte tjenester til Brasil for 5,3 mrd kroner (2009)

¿ Om lag 120 norske selskaper har virksomhet i Brasil, og antallet er doblet de siste fem årene. De fleste av disse selskapene er aktive innen offshore og maritim virksomhet. I dag er hele 25 % av spesialskipene som betjener den brasilianske sokkelen norskkontrollert.

¿ I tillegg er norske selskaper er også representert innen sektorer som aluminiumproduksjon (Norsk Hydro), bioetanol (Umoe Bioenergy), gjødsel (Yara), møbler (Ekornes), treforedling (Norske Skog) og finanstjenester (DnB NOR).

Formålet med besøket til nærings- og handelsminister Trond Giske er å styrke næringslivsforbindelsene mellom Norge og Brasil. Aldri før har en større næringslivsdelegasjon kommet sammen for å følge en minister på reise.

– Dette viser at interessen for Brasil i Norge er sterkt voksende og at mange mener dette er et lovende marked å satse i, mener statsråd Trond Giske.

Til Rio

– Brasil er vår viktigste handelspartner i Latin-Amerika, og er et av landene som mottar flest norske investeringer etter EU og USA. Det blir et stadig viktigere land for norsk næringsliv, og vi ønsker en derfor å styrke forbindelsene ytterligere samt vårt nærings- og handelspolitiske samarbeid med landet, sier Giske i en pressemelding.

Under besøket vil Giske besøke byene Rio de Janeiro, Sao Paulo, Santos, Belém og Brasilia. Det er planlagt møter med flere ministre, toppsjefen i oljeselskapet Petrobras, presidenten i den brasilianske utviklingsbanken BNDES og en rekke arrangementer med norsk næringsliv.

Delegasjonsreisen er utenom karnevalstiden.Maritim/offshore

I delegasjonen som ledsager Giske, er representanter fra blant annet Kongsberggruppen, DnBNor, Statoil, Kristian Siem i Siem Offshore og Simen Lieungh i Odfjell Drilling samt representanter fra NHO, Industri Energi, LO, Sjøfartsforbundet og en rekke andre sentrale organisasjoner og selskaper. Disse vil delta på flere næringslivsseminarer i Rio de Janeiro under besøket. Hovedfokus i programmet deres er maritim offshore virksomhet, forsknings- og teknologisamarbeid, undergrunnsteknologi, finanstjenester og arkitektur. Statsråden er sikker på at de vil ha stort utbytte av oppholdet.

– Brasils enorme olje og gassreserver gir Norges offshorenæring og maritime leverandører gode muligheter til å bidra med sin spesialkompetanse. Men landets økonomiske vekst skaper også muligheter for norske selskaper fra andre sektorer, og under besøket ønsker vi å fremheve bredden av kompetanse som norsk næringsliv kan tilby, sier Giske.Egen strategi

Regjeringen utarbeider nå en Brasilstrategi hvor ett av hovedmålene er å legge bedre til rette for norsk næringsliv. Besøket vil også benyttes til å hente innspill til strategien.

– I arbeidet med Brasil-strategien har det vært organisert innspillsmøter med næringslivet i Norge. Nå ser jeg frem til også å høre erfaringer direkte fra både nordmenn og brasilianere som er tilstede i markedet, sier Giske.Les mer om: