BYGG

Gir treverk i bygg bedre helse?

Hvordan påvirker bruken av tre inneklima og helse på arbeidsplasser, i offentlige bygg og i private hjem? Det skal forskere ved Universitetet i Agder undersøke de neste fire årene undersøke. Funnene kan føre til endringer i byggeforskriftene.

Professor Henrik Kofoed Nielsen skal lede arbeidet med å undersøke utslippene fra treoverflater og hvilke helseeffekter de kan ha.
Professor Henrik Kofoed Nielsen skal lede arbeidet med å undersøke utslippene fra treoverflater og hvilke helseeffekter de kan ha. Foto: Steinar Steinkopf Sund

At treverk generelt sett er bra, både når det gjelder følelse, lukt og bygningsfysikk, er en kjent sak. Men nå vil forskere finne ut nøyaktig hva det er med treet som gir disse effektene. De skal studere kjemiske avgasser og biologiske sporeutslipp fra ulike treoverflater. Det skal også gjennomføres pilotforsøk med nyutviklede romsensorer og bærbare sensorer på mennesker.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.