KLIMA

Gir blaffen i klimakvoter

MER PÅ FARTEN: Vi reiser mer. Det er en av flere årsaker til at energiforbruket til transport har økt.
MER PÅ FARTEN: Vi reiser mer. Det er en av flere årsaker til at energiforbruket til transport har økt. Bilde: The Boeing Company

Kun seks prosent av de spurte i en landsrepresentativ undersøkelse sier at de vil kjøpe klimakvoter for å bøte på egne CO 2-utslipp, skriver Forbruker.no.

Bryr seg ikke

Hele 55 prosent sier at det er svært lite eller lite sannsynlig at de vil kjøpe slike kvoter.

De spurte i TNS Gallups energibarometer fikk spørsmål om å kjøpe kvoter til 200 kroner.

Steinar Lem i Framtiden i våre hender mener folk må tvinges til kvotekjøp.

– Det nytter ikke med frivillige klimakvoteordninger. Dette må bli obligatorisk, sier Lem til avisa.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.