MER PÅ FARTEN: Vi reiser mer. Det er en av flere årsaker til at energiforbruket til transport har økt. (Bilde: The Boeing Company)

Gir blaffen i klimakvoter

  • Klima

Kun seks prosent av de spurte i en landsrepresentativ undersøkelse sier at de vil kjøpe klimakvoter for å bøte på egne CO 2-utslipp, skriver Forbruker.no.

Bryr seg ikke

Hele 55 prosent sier at det er svært lite eller lite sannsynlig at de vil kjøpe slike kvoter.

De spurte i TNS Gallups energibarometer fikk spørsmål om å kjøpe kvoter til 200 kroner.

Steinar Lem i Framtiden i våre hender mener folk må tvinges til kvotekjøp.

– Det nytter ikke med frivillige klimakvoteordninger. Dette må bli obligatorisk, sier Lem til avisa.

Nordens største elbilkonferanse
Få med deg «Nordic EV Summit 2017» tirsdag 7. februar.
Union Scene, Drammen, Norway.