BYGG

Gigantsenter lokker med miljø

SIRKLER: Arkitektene har bruk en del sirkulære bygg i sine skisser for Økern senter.
SIRKLER: Arkitektene har bruk en del sirkulære bygg i sine skisser for Økern senter.

Boliger og badeland

  • Senteret skal få 200 boliger. Samtlige av disse blir utstyrt med balkong som får sol, ingen mindre enn 10 kvardratmeter.
  • Deichmanske bibliotek skal ha lokaler i sentret, det samme skal barnemuseum og en kultur og musikkskole.
  • Det blir plass til kino med seks saler, et planetarium og et 15 000 kvadratmeter stort badeland.


Politikerne har sagt nei til store kjøpesentre.

Likevel jobber Steen & Strøm og Storebrand sammen med planer om et nytt senter på Økern på 250 000 kvadratmeter og investeringer i størrelsesorden fem til seks milliarder kroner.

Nå er reguleringsplanen lagt ut på høring.

– Men av dette er kun en fjerdedel butikkarealer, her er boliger, kontorer, kultur, og badeland, rett og slett et lite bysentrum, sier Henrik Larsen, leder av utviklingsavdelingen i Steen & Strøm.

Han håper på byggestart i 2012.Miljø

Utbygger mener å ha gode kort på hånden, blant annet skal det komme 10 000 nye beboere i nærområdene i løpet av de neste fem årene, og Groruddalen med 150 000 innbyggere mangler et felles senter.

Miljø står sentralt i planleggingen. Hele sydveggen av det store badelandet blir utstyrt med solfangere og oppvarmingen skal komme fra gigantiske varmepumper og jordvarme.

Klimanøytralt

Olav Line, administrerende direktør i Steen & Strøm forsikrer at hele prosjektet skal være klimanøytralt, fra produksjon via drift til avhending.

– Ja, det blir hele. Vi får produsert så mye energi at vi også kan levere til nettet, sier han.

Civitas har utarbeidet en miljøplan for prosjektet.

– Miljøprogrammet er vedtatt av styret, det var en av forutsetningene for at vi ville være med, sier Ole Frank Fredriksen i Civitas, selskapet som har utarbeidet forslaget til reguleringsplan som nå foreligger.Grønt

– Planene er ikke kommet så langt at materialvalgene er tatt ennå, men det er klart at samtlige materialer vi bruker må være miljøsertifisert, sier arkitekt Gary Gates.

– Vi kommer nok ikke unna betong, spesielt ikke i parkeringskjellerne, men store deler av den må være gjenbruk, sier han.

– Så vinner vi mye på at store deler av senteret ligger under bakken, dermed får vi forholdsvis små arealer som ligger åpne for varmetap, sier arkitekt Gro Bonesmo.

Hun har også tenkt seg en takkonstruksjon som reduserer kjølebehovet om sommeren.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.