BYGG

Gigantras skyldes elendig fjell

Mona Strande
26. mars 2007 - 11:37

Eksperten peker på at det er viktig å skille ras som skjer under bygging fra ras i tunneler med trafikk.

- I Hanekleivtunnelen var det mye mer dramatisk, selv om det var betydelig mindre masse som raste der. I Hanekleivtunnelen gikk det normal trafikk. Dette raset kan derfor absolutt ikke sammenlignes med Hanekleivraset, sier ingeniørgeolog Kjetil Moen, Multiconsult.

Trolig svelleleire

Han var på plass i Ravneheitunnelen i Farsund under et døgn etter at mellom 800 og 1000 kubikkmeter masse dundret ned i tunnelløpet på ettermiddagen tirsdag 20. mars.

- Det raste i en svakhetssone med meget dårlig fjellkvalitet. Her var det i hovedsak oppsmuldrede bergarter med innslag av enkelte grove blokker opptil en kubikkmeter i størrelse, og en god del finstoffer med leire innblandet, sier Moen.

Det er stor sannsynlighet for at det er snakk om svelleleire, men Moen vil ikke si dette med sikkerhet før han får resultatene av labanalysene.

Påfallende tørt

Ravneheitunnelen går gjennom fjell av granitten charnockitt. I utgangspunktet er dette en veldig hard bergart.

- Svakhetssonen hvor raset skjedde er av en helt annen, og vesentlig dårligere kvalitet enn fjellet for øvrig, understreker Moen.

Han sier at tunnelen var påfallende tørr da raset gikk.

- Heldigvis var det ikke vannlekkasjer i tillegg. Det hadde komplisert forholdene vesentlig, sier han.

Forventet dårlig fjell

Erik Riste i entreprenøren Mesta, sier det pågikk arbeid i tunnelen tirsdag ettermiddag. Etter at de hadde sprengt en salve, så de at det begynte å løsne stein.

- Vi klarte heldigvis å få både folk og utstyr ut før det raste, sier Riste.

Salven ble sprengt mellom 800 og 900 meter inne i fjellet. Ifølge prosjektleder Kjell Soltvedt, Statens Vegvesen, var dette et område hvor man kunne forvente at det var forvitret fjell.

- Det er ingen fare for at det vil rase mer slik det ser ut nå, sier Soltvedt.

Støpt betongplugg

Det bekrefter ingeniørgeolog Kjetil Moen, som har avlevert et notat til Vegvesenet hvor han skisserer sikringstiltak i nærmeste fremtid.

- Som arbeidssikring har de støpt en betongplugg ved å pumpe 100 kubikkmeter betong opp i rassonen mens rasmassene lå i tunnelprofilet som forskaling til pluggen. Det har stoppet raset ned i tunnelprofilet, selv om det nok fortsatt foregår rasaktivitet over betongpluggen, sier Moen.

Den etablerte betongpluggen blir også forankret med et antall minst 12 meter lange stag som bores gjennom betongpluggen og inn i berget på innsiden. Stagene blir injisert med sement.

- Denne svakhetssonen sikres best med betongutstøping, sier han.

Åpner neste høst

Neste skritt blir å legge et tykt lag sprøytebetong oppunder betongpluggen. Deretter blir det støpt hvelv som endelig, permanent sikring.

Ravneheitunnelen skal bli 3,3 kilometer lang, og får som oppgave å sluse trafikken fra Farsund til den nye E39.

Arbeidet på tunnelen begynte i fjor høst, og etter planen skal den ferdigstilles i november 2008.

Les mer om: