Gigantras skyldes elendig fjell

Mesta har hovedentreprisen på Rv 465 mellom Farsund og nye E39.
Mesta har hovedentreprisen på Rv 465 mellom Farsund og nye E39.
  • nettarkiv

NYTT RAS: Ravneheitunnelen ble tirsdag fylt av nærmere 1000 kubikkmeter masse, eller tre ganger så mye som raste i Hanekleivtunnelen. Ingeniørgeologen som har undersøkt rasområdet sier at de to tunnelrasene absolutt ikke kan sammenlignes, siden man skiller mellom tunneler under bygging og tunneler med trafikk. Raset gikk i en svakhetssone med oppsmuldrede bergarter med innslag av enkelte grove blokker og leire. Ravneheitunnelen skal bli 3,3 kilometer lang åpner etter planen i november 2008. MSt

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå