ARKIVNYHETER

Gigantjobb er utlyst

Den nye fylkesveg 456 er markert med hvitt der den går i dagen. Tunnelen er markert med stiplet sort linje. Prosjektet har en kostnadsramme på 1 080 millioner kroner.
Den nye fylkesveg 456 er markert med hvitt der den går i dagen. Tunnelen er markert med stiplet sort linje. Prosjektet har en kostnadsramme på 1 080 millioner kroner. Bilde: Ill.: Statens vegvesen
29. jan. 2010 - 01:49

Prosjektet har en kostnadsramme på 1,08 milliarder 2009-kroner. Entreprisen som er ute på anbud vil kreve en betydelig del av disse pengene. De øvrige entreprisene vil bare omfatte leveranser av teknisk utstyr som blir tiltransportert hovedentreprenøren.Mest under bakken

Vågsbygdsvegen var lenge kjent som riksveg 456. Som mange andre riksveger ble den omklassifisert til fylkesveg ved årsskiftet. Strekningen som berøres går mellom Kolsdalen og Lumberkrysset sør for Kristiansand sentrum. Kapasitetsproblemene på denne vegen er store. ÅDT ligger på 20 000, og de to feltene kan ikke ta unna trafikken på en tilfredsstillende måte.

Nå skal det etableres 2,4 km ny fire-feltsveg. Det meste av vegen vil ligge under bakken. En 1300 meter lang to-løps tunnel inngår i prosjektet, dessuten to ramper med en samlet lengde på 650 meter. Entreprisen omfatter også mye arbeid på det øvrige vegnettet. Den som får kontrakten skal anlegge 750 meter lokalveger og 1 300 meter gang/sykkelveger. Dessuten skal fem rundkjøringer etableres. Alle har tilknytning til det nye veganlegget, men bare en ligger i veglinjen.Liten overdekning

Hovedtunnelen består egentlig av to adskilte tunneler som knyttes sammen av en kort betongtunnel som blir støpt i åpen byggegrop. Over betongtunnelen går E 39 med en årsdøgntrafikk på 40 000. Før øvrig går tunnelen i fjell under boligområder med til dels liten overdekning. Vel en tredjedel av hovedtunnelen får profil T 13, resten får profil T 9,5. I rampene vil profilet variere mellom T 7,5 og T 9,5. En kort strekning av det sørgående tunnelløpet vil inngå i både E 39 og fylkesveg 456.

Det meste av pengene som trengs for å finansiere prosjektet, vil bli innkrevd på bomringen rundt Kristiansand. De fem bomstasjonen blir erstattet med nye, automatiske bomstasjoner i løpet av 2010. Staten og Vest-Agder fylke vil også bidra til finansieringen. Vegvesenet tar sikte på at vegsystemet tas i bruk sent på høsten 2013. Den neste våren skal anlegget være komplett.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.