KLIMA

- Giftspredning et nødvendig onde

MAGNET: Deponeringslekteren virket som en magnet på fisk som samlet seg under den. Om natten brukte Secora lyskastere som også virker tiltrekkende på fisk.
MAGNET: Deponeringslekteren virket som en magnet på fisk som samlet seg under den. Om natten brukte Secora lyskastere som også virker tiltrekkende på fisk. Bilde: www.stopp-giftdumpingen.org
Jannicke Nilsen
28. mars 2007 - 13:30

Det er umulig å unngå noe spredning av miljøgifter under anleggsperioden når forurenset sjøbunn mudres. Dette er et ”nødvendig onde”, skriver SFT i en pressemelding.

Høye konsentrasjoner

Forrige uke ble det kjent at det er funnet høye konsentrasjoner av det kreftfremkallende stoffet PCB flere steder utenfor Malmøykalven.

Her har Oslo Havn og Statens vegvesen deponert miljøgifter fra indre oslofjord ned i havbunnen. Oppryddingen er svært omstridt med stor motstand i lokalmiljøet.

Miljøstiftelsen Neptun engasjerte det svenske firmaet ExsposMeter til å analysere prøver fra deponiområdet. Rapporten konkluderte med funn av høye konsentrasjoner av det kreftfremkallende stoffet PCB.

PVB spres

PCB både kan være kreftfremkallende, genmodifiserende, og påvirke forplantningsevnen til både mennesker og dyr. Stoffet lagres i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven, men det er funnet forhøyede konsentrasjoner utenfor deponiområdet.

– Det lekker ut PCB fra deponeringsområdet som spres videre oppover i vannmassene. PCB sammensetninger er likeartet som den man finner i Bjørvika, sier forsker og daglig leder Per-Anders Bergqvist i ExposMeter AB i en pressemelding.

Neptun mener oppryddingen er uforsvarlig og krever at Oslo Havn stanser arbeidene umiddelbart. SFT avviser dette, og mener rapporten ikke avdekker noe nytt.

Som planlagt

- Resultatene fra overvåkningsprogrammene viser at både mudringen og deponeringen så langt gjennomføres i tråd med vår tillatelse, sier direktør Marit Kjeldby i miljøoppfølgingsavdelingen i SFT.

SFT viser til at målinger før oppryddingen startet viste at det var miljøgifter i bunnvannet og i sedimentene både ved deponiområdet ved Malmøykalven og i mudringsområdet i Oslo havn.

Tilsynet mener det er viktig å se nye prøveresultater i tidligere funn, slik at eventuelle endringer kan avdekkes.

Nødvendig onde

"Det er umulig å unngå noe spredning av miljøgifter under anleggsperioden når forurenset sjøbunn mudres. Dette er et ”nødvendig onde” for å få ryddet opp og fjernet de forurensede massene. Slik spredning er beskrevet i konsekvensutredningen, i risiko- og sårbarhetsvurderingen og søknadene fra Oslo Havn KF, og er lagt til grunn i SFTs tillatelse til arbeidene", skriver SFT i en pressemelding.

De nivåene av forurensning som det svenske firmaet viser fram, avdekker ikke noe nytt og er i tråd med det som var forutsatt i tillatelsen, konkluderer SFT.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.