Gevinst av Kyoto-nei

  • energi

Departementet har regnet ut at Norge må ut med 10 milliarder kroner hvos USA ratifiserer Kyoto-avtalen. Men ettersom USA neppe vil undertenge klimaavtalen, kan Norge slippe unna med tre milliarder kroner, ifølge Vårt Land.

Det Norge sparer på, er blant annet lavere priser på kvoteutslipp og en høyere oljepris. Men det Norge sparer, kan koste klimaet dyrt. Kyoto-avtalen fra 1997 forplikter alle land som var med å vedta den å redusere sine utslipp av klimagasser.

Med George W. Bush i Det hvite hus, har USA snudd ryggen til avtalen Bill Clinton gikk inn for.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå