Geotermisk kraftverk på Island med negative CO2-utslipp: Omdanner CO2 til kalkstein

Dessverre er løsningen fremdeles dyr og plasskrevende.

Geotermisk kraftverk på Island med negative CO2-utslipp: Omdanner CO2 til kalkstein
CO2 FRA DET ISLANDSKE KRAFTVERKET HELLISHEIÐI lagres dypt nede i den islandske fjellgrunnen. Metoden kalles CarbFix, og er utviklet av den sveitsiske bedriften Climework. Illustrasjon: LGJ/Ingeniøren Bilde:

Island innviet i forrige uke verdens første kraftverk som har negativt utslipp av karbondioksid. Selve kraftverket har vært i bruk siden 2006, men systemet for å fange opp CO2 og pumpe det ned i den islandske bakken, hvor den omdannes til en slags kalkstein, ble innviet for en uke siden.