FORUM

Geotermisk energi

ENERGI: Blant alternativene for å skaffe «ren» energi (vind, hydrogen, bio, atom osv) som blir diskutert i sammenheng med klimaproblemene savner jeg alternativet geotermiske anlegg, dvs. anlegg for utnyttelse av jordvarme fra jordens indre. I den forbindelse kan jeg referere til Inga Berres innlegg «Geotermisk energi – glemt i energidebatten?» i BT 3. sept. i fjor.

Med vår nå betydelige erfaring i dypboring for olje og gass skulle det finnes tilstrekkelige data for en vurdering av lønnsomheten og effektiviteten av slike anlegg. Så vidt jeg kan se er slike anlegg allerede i drift – med suksess – bl. a. i Tyskland, Canada og USA.

Harald Sundlo

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.