NETTARKIV

Generell avtalerett

LEIF O. HAUGEN
leif.haugen@grette.no
ADVOKATFIRMAET GRETTE DA
LEIF O. HAUGEN leif.haugen@grette.no ADVOKATFIRMAET GRETTE DA
29. apr. 2006 - 02:08

Når er en avtale inngått ?· Dersom avtalepartene ikke har avtalt eller forutsatt annet, er en avtale inngått når den ene partens aksept dekker den annen parts tilbud. Bindende avtale kan være inngått når det er oppnådd enighet på vesentlige punkter, først og fremst om pris, ytelsens karakter og når oppfyllelse skal skje, selv om partene ikke er enig om øvrige forhold.Er muntlige avtaler bindende ?· Ja, muntlige avtaler er like bindende som skriftlige. For å kunne bevise hva som er avtalt av rettigheter og plikter, og hvilke sanksjoner som kan gjøres gjeldende ved avtalebrudd bør avtaler allikevel inngås skriftlig.I hvilken grad kan en avtalepart gjøre gjeldende vilkår som ikke er uttrykkelig vedtatt av motparten ?· Utgangspunktet er at vilkårene skal presenteres før eller i forbindelse med inngåelse av avtalen. Unntaksvis har rettspraksis likevel vært mer villig til å godta vilkår inntatt i offentlige reglementer, særlig knyttet til transportsektoren, enn vilkår utarbeidet av private eller private sammenslutninger.Der det ikke foreligger et klart praktisk behov for å henvise til ”alminnelige foretningsvilkår”, slik det gjøres i mange avtaler, bør man sørge for å innta vilkårene i avtaledokumentet eller presentere vilkårene senest ved avtaleslutning/signering. Særlig gjelder dette dersom vilkårene avviker fra hva som ellers ville gjelde.Hvilke virkninger har en intensjonsavtale (Letter of Intent) ?· Innholdet i den enkelte intensjonsavtale må fastslås ved tolkning av avtaleteksten. Intensjonsavtaler benyttes ofte i kommersielle avtaleforhold, der partene har behov for å utveksle fortrolig materiale, regulere forbud mot parallellforhandlinger med andre, og der den påtenkte endelige avtale er omfattende, komplisert og krever undersøkelser m.v. før en bindende avtale kan inngås.Står man uten spesielle tolkningsmomenter, vil normalt en intensjonsavtale ikke forplikte partene til å inngå den påtenkte avtalen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.