IT

Generalforsamling med PC

Espen Zachariassen
27. mars 2009 - 13:13

Regjeringen foreslår å gjennomføre EU-direktivet om aksjonærrettigheter. Det innebærer at allmennaksjeselskaper (ASA) kan nøye seg med å legge årsrapporter på internett, og at aksjonærer deltar på generalforsamling via elektroniske kommunikasjonsverktøy, som en PC.

Ikke til stede

ASA-er kan dermed avholde generalforsamling uten at eierne er fysisk til stede. Det blir opp til selskapene selv om de vil innføre denne ordningen. Hensikten er å øke bedriftsdemokratiet, redusere reisevirksomhet og redusere den administrative byrden for det enkelte selskap.

Ikke for AS

Det gjelder imidlertid kun allmenaksjeselskapene, mens næringslivet har etterlyst den samme muligheten for vanlige aksjeselskaper.

IT-selskapet Cisco tok initiativ til at elektronisk møte skulle utvides til AS-er og styrebehandling av regnskap.

Les mer her: Nektes styremøter på video

Selskapet fikk støtte av både NHO og opposisjonen på Stortinget.

Les mer her: Krever styremøter på video

Justisministeren avviste et slikt forslag.

Les mer her: Nei til videomøter i styretPapirløst

I sitt arbeid har Justisdepartementet lagt mindre vekt på virtuell deltakelse på generalforsamlingen. Lovmakerne har vært mer opptatt av å gjøre generalforsamlingen papirløs.

I dag er det slik at dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen, både i allmennaksjeselskaper og aksjeselskaper, må sendes til alle aksjeeierne per post, eventuelt med e-post til de aksjeeierne som har godtatt dette. Regjeringen foreslår nå at selskapene i stedet kan velge å gjøre dokumentene tilgjengelige for aksjeeierne på internett.Ressurser

– Hvert år mottar flere hundre tusen aksjeeiere store årsrapporter før generalforsamlingen, og det går med store ressurser til dette. Regjeringens forslag gir selskapene mulighet for betydelig å redusere behovet for slike utsendelser. Det vil føre til lavere kostnader for næringslivet, sier statssekretær Astri Aas-Hansen.

Papir mulig

Enhver aksjeeier kan likevel henvende seg til selskapet og kreve å få dokumentene tilsendt. Dessuten skal innkallingen til generalforsamling fortsatt sendes til alle aksjeeierne, som i dag, og den skal opplyse om hvor man eventuelt kan finne dokumentene på internett.

Børstvang

Børsnoterte ASA-er må gjøre dokumentene tilgjengelig på internett etter reglene i aksjonærrettighetsdirektivet, mens andre selskaper avgjør selv om det vil gjøre dokumentene til generalforsamlingen tilgjengelig på internett. I alle tilfelle er det opp til selskapet selv om det vil benytte seg av den muligheten forslaget gir til å vedta at dokumentene ikke lenger skal sendes alle aksjeeierne.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.