ENERGI

Gedigen varmesløsing

Leif Haaland
24. jan. 2003 - 07:57

Fjorårets tørre høst med plutselige overgang til kald vinter ga rekordhøye strømpriser.

Skremselsmeldingene har florert i aviser og etermediene og avholdt mange fra å sette på varmeovnene. Det har gått så langt at folk har frosset i hjel i sine egne leiligheter.

De høye energiprisene burde derfor borge for at gamle planer om å utnytte spillvarme fra Esso-raffineriet på Slagentangen kommer inn i varmen igjen, men så er ikke tilfelle. De ligger fortsatt på is.

- Vi tror ikke at energiprisene på sikt holder dagens høye nivå. Dermed vil ikke en utbygging av fjernvarmenett fra Slagentangen være lønnsomt. Prisen på energi fra dette anlegget vil bli for høy, sier direktør for forretningsutvikling og strategi Wilhelms Rondeel i Skagerak Energi.

Sammen med Fortum har Skagerak Energi dannet selskapet Skagerak Varme som skal stå for utbyggingen av et eventuelt fjernvarmenett.

Dermed vil fortsatt 800 GWh, som tilsvarer i underkant av 10 prosent av utnyttbar spillvarme i Norge, forsvinne ut i lufta til stor glede for alle kråkene. Rundt 300 GWh var det meningen å utnytte i spillvarmen fra anlegget, hvorav rundt 50 GWh skulle brukes til oppvarming av bygg.

Avslått

Prosjektet ble stanset av mangel på offentlig støtte. Av en totalkostnad på 100 millioner kroner ble det søkt om 46 millioner kroner i støtte fra NVE til å etablere nødvendig infrastruktur for fjernvarme fra raffineriet. Denne søknaden ble avslått rett og slett fordi prosjektet var for stort og kostbart.

Selve varmtvannet skulle leveres av Esso i en rørstuss ved tomtegrensen for 10 øre kWh.

- Forutsetningen for behovet for støtte var at utbygger beregnet en energipris på 34 øre kWh til sluttbruker. Dersom energiprisen steg med 9 øre, ville prosjektet vært lønnsomt uten at det var behov for støtte fra staten, mener energirådgiver Håkon Skatvedt i Perpetum energi og miljø. Han tror at å bygge ut fjernvarme fra Slagentangen vil være lønnsomt.

- I dag går altfor mye energi til spille. Vi må bli flinkere til å utnytte de ressursene vi har, sier han.

Krever bedre industriprosesser

Skagerak Varme er i gang med et annet prosjekt som besluttes i mars, et fjernvarmenett til sentrale deler av Porsgrunn. Oppvarmingskilden er spillvarme fra Norsk Hydro.

- Vi vurderte også Eramets ferromangananlegg som oppvarmingskilde, men kom til at det ikke lot seg realisere fordi kjølevannstemperaturene var for lave. Det var nok av varme ved anlegget, men skulle dette utnyttes fornuftig, måtte store deler av produksjonsutstyret bygges om, forteller Wilhelms Rondeel.

- Dessverre tror jeg at det er tilfelle for veldig mange av kraftkrevende industris anlegg. De er ikke laget med henblikk på å utnytte energien til varmeproduksjon. Dermed er produksjonssystemene ikke tilrettelagt for tilstrekkelig energieffektivitet til andre formål enn selve hovedprosessen, sier han

Rondeel påpeker at dette var en hovedutfordring da det ble investert i et fjernvarmeanlegg på Notodden. Der brukes spillvarme fra produksjonen av kondensatorfolie ved bedriften Becromal Norway AS som varmekilde. Denne varmen brukes til oppvarming av en videregående skole, et industriområde og deler av sentrum. Totalt 6,5 GWh brukes av abonnentene i fjernvarmeanlegget.

- En bieffekt var at bedriften selv gikk meget nøye gjennom energibalansene i prosessen for fremstillingen av folie. Dermed er også produksjonen blitt mer effektiv enn den ellers ville ha vært, sier han.

Prisen på energien fra dette fjernvarmeanlegget var opprinnelig knyttet til spotpris på kraft.

- Med dagens priser er det ikke tilfredsstillende. Vi søker nå å holde en jevn pris for energien vi tilbyr gjenom anlegget. Skal et fjernvarmeanlegg få abonnenter, bør ikke prisen være koplet til den til enhver tid gjeldende kraftpris, den må være mer forutsigbar, mener Rondeel.

Endrede støtteordninger

Etter at Slagentangenprosjektet fikk nei, har administrasjon av støtteordningene blitt overført til Enova. For varmedistribusjon som fjernvarmenett gis det støtte med inntil 15 prosent av totalkostnadene.

Det gis også støtte til varmeproduksjon, men da primært fra fornybare energikilder. Det er ikke etablert støtteordninger for å bygge om eksisterende industrianlegg for å utnytte eventuell spillvarme.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.