Industrien på Herøya ønsker seg et gassrør til Grenland. Men finanskrisen setter en bremse på planene. (Bilde: Trond Gram)

Gassrør i finansiell motbakke

  • Industri

Skanled

En plan for anlegg og drift av gassrøret skal etter planen leveres av det statlige gasstransportselskapet Gassco 1. april 2009, og behandles i Stortinget innen sommeren.

Ti gasskjøpere har forpliktet seg til å finansiere røret.

Røret er anslått til å koste 10,3 milliarder kroner. I tillegg kommer påkrevde investeringer i et separasjonsanlegg til rundt fire milliarder kroner.

Gassrøret til Grenland har vært planlagt i årevis.

En av forutsetningene for bygging, er at Ineos investerer i et separasjonsanlegg som skal hente ut etan fra naturgassen på Rafnes.

Krevende tider

Men det lånebelagte selskapet holder nå på å tilpasse virksomheten til mer krevende tider.

Ineos-talsmann Richard Longden innrømmer at bygging av et separasjonsanlegg ikke er en del av kjernevirksomheten.

Ikke kjernevirksomhet

– Vår interesse har alltid vært å bruke norsk etan i Norge som føde for vår cracker på Rafnes. Investering i et gass-separasjonsanlegg er ikke vår kjerneaktivitet eller vårt primære mål, men en opsjon for å få mer etan til Rafnes, skriver Ineos-talsmann Richard Longden i en e-post til Dagens Næringsliv.

Hafslund ute

Samtidig har Hafslund trukket seg ut av prosjektet.

Kraftselskapet ønsker ikke lenger å være med å betale ti prosent av Skanled-røret, som har en pris på 10,3 millioarder kroner.

Avhengig av Ineos

Ifølge utviklingsdirektør Thor Otto Lohne i Gassco er dette ikke noe problem. Men han medgir at prosjektet avhenger av at Ineos investerer i et separasjonsanlegg.

– For dette konseptet er det en forutsetning, ellers blir dette et eksportrør til Sverige og Danmark, sier han til DN.