OLJE OG GASS

– Gassrør fra Barentshavet er avhengig av at EU bestemmer seg

Usikker skjebne for Barentsrør i dag, ifølge analytiker.

En rørledning fra Barentshavet kan knyttes sammen med eksisterende transportløsninger i Sør-Norge. Her fra prosessanlegget på Kollsnes.
En rørledning fra Barentshavet kan knyttes sammen med eksisterende transportløsninger i Sør-Norge. Her fra prosessanlegget på Kollsnes. Bilde: Gassco

Gassen i Barentshavet er verdiløs dersom det ikke blir bygget transportløsninger for å frakte den til markedet i Europa.

Gassco mener en transportløsning tidligst kan være klar i 2022.

Oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea Markets mener utsiktene for at Barentshavet får et slikt rør i 2022 er vanskelige.

– Utsiktene for at denne utbyggingen skal komme i stand avhenger mye av utsiktene for økt bruk av gass i Europa. For øyeblikket kan det se vanskelig ut siden interessen for gass i EU har vært middelmådig, mener hun.

Les også: Dette står i veien for gassrør til Barentshavet

– EU har ikke bestemt seg

Hun legger til at utfordringen med den økende politiske spenningen i Ukraina og det kjølige forholdet mellom Russland og Vesten, kan påvirke EUs fremtidige satsing på gass i negativ retning.

– EU har ikke tatt et klart standpunkt til hvilket veivalg innen energi de ønsker å ta ut fra et energisikkerhetsperspektiv og et miljømessige perspektiv, forteller hun.

Analytikeren mener at med den økende bekymringen rundt stabiliteten og leveringssikkerheten fra Russland som følge av sanksjoner og uroen rundt Ukraina, kan EU vurdere å ta skrittet fra kull og olje direkte til grønnere energi i stedet for å gå veien om gass.

Les også: EU med kriseplan mot russisk gass-stopp

Kan være muligheter

Dersom EU på den annen side ønsker økt bruk av gass for å redusere bruken av kull, kan det være positivt for Norge som en sikker og politisk stabil leverandør, ifølge Saltvedt.

– De baltiske land, Polen og senest Ukraina har uttrykt ønske om å få mer gass fra Norge. Med bindende langsiktige avtaler øker de også mulighetene for at utbyggingen skal komme i gang, forteller hun.

– Stor politisk risiko

– Før EU gir noe klart standpunkt er det knyttet stor politisk risiko til veivalget. Dette gjør at skjebnen til denne type prosjekter blir mer usikker, mener hun.

Hun legger til at den største veksten i etterspørselen er ventet å komme fra Asia – først og fremst Kina, men at det vil kreve økt LNG kapasitet  

Prisen må opp

Et over 1000 kilometer langt gassrør som knytter sammen Barentshavet med eksisterende rør i Norskehavet, vil koste et sted mellom 24 og 17,4 milliarder kroner avhengig av diameteren, ifølge Gassco.

Gassprisene må opp fra dagens nivå for at det skal bli lønnsomt å sette i gang en videre utbygging av infrastruktur for gass eksport til Europa alternativt andre regioner.

– 2022 er langt frem i tid, så mye kan skje her ennå. EUs valg av energistrategi vil være svært avgjørende for potensialet og lønnsomheten, mener hun.

Les også:

Se vår oversikt: Her forsvinner oljejobbene

Vedlikehold og tekniske problemer gir mindre olje også i august

Ansatte i olje- og gassbransjen bruker mest svart arbeid