ONS

– Gassmotorer er fremtiden

GASS ER FREMTIDEN: Utviklingssjef i Rolls-Royce Marine Engines AS i Bergen, Leif Arne Skarbø (til høyre), og salgsdirektør Odd Magne Horgen er enige om at gassmotorer er fremtiden for nærskipstrafikk.
GASS ER FREMTIDEN: Utviklingssjef i Rolls-Royce Marine Engines AS i Bergen, Leif Arne Skarbø (til høyre), og salgsdirektør Odd Magne Horgen er enige om at gassmotorer er fremtiden for nærskipstrafikk.
Truls Tunmo
15. aug. 2008 - 15:44

– Gassmotoren er fremtiden for nærskipsfart. Bransjen blir mer og mer bevisst på at utslipp fra skip ikke lenger er akseptabelt, sier Leif-Arne Skarbø, utviklingsleder i Rolls-Royce Marine Engines AS i Bergen.

I mange år har skipsbransjen ikke vært spesielt opptatt av hva skipsmotorer spyr ut, ifølge Skarbø. Han mener dette skyldes at oljeprisen har vært lav.

– Oljeprisen var ikke mye tema på 90-tallet, men nå har dette endret seg. Brennstoff for skip har dessuten kommet mer og mer i fokus på grunn av utslippene fra skipsfarten.

Nye IMO-krav

Det er åtte år siden FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon IMO kom med et regelverk for NOx-utslipp fra skip.

– Fra 1. januar i 2000 skulle bulkutslippene av NOx på nye skipsmotorer være 30 prosent lavere enn det skipstrafikken på de syv hav hadde stått for tidligere. Fra 2011 kommer de første innstrammingene i dagens IMO-regelverk. Da kreves ytterligere 20 prosent NOx-reduksjon. Disse kravene oppfyller våre gassmotorer allerede i dag, sier Skarbø.

Enda en innstramming i IMO-reglene skjer fra 2016. Da etableres et flekkvis regelverk i ECA (Emission Control Area).

– Her inngår både svovel og NOx. I dag omfattes dette området bare av svovel. Fra 2016 gjelder i ECA dagens regelverk, men med en NO x-reduksjon på 80 prosent. Dessuten får brennstoffet i ECA-området maksimalt inneholde 0,1 prosent NOx fra 2016. Dette er en reduksjon på hele 90 prosent fra i dag, sier Skarbø.

Kraftvarmeverk

Siden 1991 har Rolls-Royce Marine Engines AS levert gassmotorer til kraftvarmeverk på land.

– Dette er store motorer som går på naturgass. Disse motorene gir en NOx- reduksjon på 90 prosent, og en CO2-reduksjon på 20 prosent i forhold til dieselmotorene. En rekke norske båter har disse gassmotorene i dag. Motoren kommer også i en tankbåt som blir levert av et polsk verft til et nederlandsk rederi. Dette er en LNG-tankbåt som skal chartres av Gasnor, sier Skarbø.

Systemoptimalisering

Med denne satsingen, er Rolls-Royce Marine i Bergen med på å sette standard for akseptable utslipp fra skipstrafikken.

– Vi ligger i front av de produsentene som benytter magerforbrennings Ottomotorer, som bruker naturgass som drivstoff. Systemoptimalisering er veldig viktig for oss. Design, fremdriftssystem og gassmotor reduserer henholdsvis 2–5 prosent, 5–15 prosent og 23 prosent av CO2-utslippene. Samtidig reduseres NOx-utslippene, sier Skarbø.

Les mer om: