NETTARKIV

Gassmaskinen Kollsnes

Bilde: Anders J. Steensen
Anders J. Steensen
30. mai 2008 - 10:45

Kollsnes-anlegget fungerer som svinganlegget i norsk gasseksport. Det betyr at når andre felt stopper, eller må redusere kapastiteten, så vil Troll-feltet som prosesseres på Kollsnes øke sin produksjon for å dekke opp bortfallet.

Opprinnelig ble Kollsnes bygget ut av Norske Shell som stod ansvarlig for Troll-utbyggingen. Siden har prosesssanlegget for Kvitebjørn kommet til, samt at Visundgassen også eksporteres herfra. I dag er det Gassco som har operatøransvaret for Kollsnes, mens StatoilHydro står for den daglige driften som også innebærer direkte styring av Troll A plattformen.Nær 300 millioner kroner dagen

Kollsnesanlegget stod ferdig 1. oktober 1996. Produksjonskapasiteten var da 70 millioner Sm 3 gass per dag. Siden er anlegget blitt oppgradert og kan i dag levere mer enn det dobbelete, helt opp i 143 millioner Sm 3 gass per døgn. Med en gjennomsnittspris på 2 kroner per Sm 3 blir det 286 millioner kroner i omsetning per dag.Tre ganger kraftproduksjonen

I 2007 var produksjonen på hele 38,5 milliarder Sm 3 gass. Omregnet til elektrisk kraft blir det 380 TWh, eller tre ganger den norske elektrisitetsproduksjonen.

I tillegg ble det produsert 1,6 millioner Sm 3 NGL (kondensat) eller 10 millioner fat til en verdi av 4 milliarder kroner.

Total omsetning for Kollsnes for 2007 var 80 milliarder kroner.100 millioner i eiendomsskatt

Kollsnes-anlegget betyr mye for Øygarden kommune, med 4100 innbyggere. Sammen med råoljeterminalen på Sture betaler StatoilHydro rundt 100 millioner kroner i året i eiendomsskatt til kommunen. En forutsetning for utbyggingene som er gjennomført var at hovedveinettet ut til kommunen skulle utbedres. Disse kostnadene måtte utbygger dekke.

Øygarden er nærmest blitt en kraftkommune, som de andre komunene på Sotra, Fjell og Sund, gjerne vil slå seg sammen med for å ta del i oljeinntektene. Foreløpig er dette et ikke-tema i Øygarden.Miljøvennlig

Kollsnes-anlegget har lave CO 2-utslipp. Kun den gassen som sendes til fakkel av sikkerhetsmessige grunner ved feil i produksjonen, gir utslipp. Resten av anlegget drives elektrisk med strømforsyning fra BKK. I 2007 var det totale utslippet 74 330 tonn.

Utslipp av olje til vann var 30 liter, mens konsesjonen som er gitt er på nær ett tonn.

Gassbehandlingsanlegget er nærmest støyfritt.400 personer

Bemanningen for å drive anlegget er 200 ansatte. I tillegg er det fast 150 mann fra andre entreprenører som drive vedlikehold og catering. Normalt finnes 50 personer i tillegg opptatt med å prosjektere forbedringer og utvidelser. Totalt har rundt 400 personer sitt daglige virke på anlegget.

Les mer om: