Seksbaners ultralyd gassmåler med nøyaktighet på 0,1 prosent, repeterbarhet på under 0,1 prosent og turndown ratio 120:1.
Seksbaners ultralyd gassmåler med nøyaktighet på 0,1 prosent, repeterbarhet på under 0,1 prosent og turndown ratio 120:1.

Honeywell USM GT400

Gassmåler har nøyaktighet på 0,1 prosent

Honeywell USM GT400 byr også på en repeterbarhet på under 0,1 prosent.

Dynamisk måleområde (turndown ratio) er 120:1.

Les: Ultralyd LNG-måler fra Daniel har inntil åtte lydbaner

Seks lydbaner

Ultralydmåleren har seks lydbaner i tre nivåer, i et X-mønster i det horisontale planet. Løsningen skal muliggjøre måling av virvler (swirl), såkalt cross-flow, asymmetri og vektet hastighetsmåling i henhold til Gauss-Chebysshev-profilen for komprimerbare medier.

Den spiller med gasshastigheter fra 0,15 til 40 meter per sekund, og med trykk fra 0 til 300 barg. Transducerne kjører standardfrekvenser på 120 eller 200 kHz, med alternative frekvenser for støyende omgivelser. De piezoelektriske krystallene er innkapslet i titan for å motstå fremmedpartikler. Transducerne kan skiftes under drift og trykk.

Les: Ultralyd mengdemåler fra GE Panaflow er både SIL- og Atex-godkjent

Skybasert overvåking

Støy fra reguleringsventiler skal ha marginal innvirkning på målingene. Windows-basert programvare lar brukerne overvåke tilstanden til strømningsmåleren, varsler om uønskete forhold og besørger diagnostikk til alarmsystemer. Måleren er kompatibel med selskapets CEESmaRT-teknologi, en skybasert tjeneste for tilstandsbasert overvåking.

Les også Automatiserings innsiktsartikler:

Ultralyd mengdemåling

Primærmålere for fiskal gassmåling, inklusiv ultralyd

Fiskal oljemåling med ultralyd

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå