NYHETSBREV

Gassmåler har nøyaktighet på 0,1 prosent

Honeywell USM GT400 byr også på en repeterbarhet på under 0,1 prosent.

Seksbaners ultralyd gassmåler med nøyaktighet på 0,1 prosent, repeterbarhet på under 0,1 prosent og turndown ratio 120:1.
Seksbaners ultralyd gassmåler med nøyaktighet på 0,1 prosent, repeterbarhet på under 0,1 prosent og turndown ratio 120:1.

Dynamisk måleområde (turndown ratio) er 120:1.

Les: Ultralyd LNG-måler fra Daniel har inntil åtte lydbaner

Seks lydbaner

Ultralydmåleren har seks lydbaner i tre nivåer, i et X-mønster i det horisontale planet. Løsningen skal muliggjøre måling av virvler (swirl), såkalt cross-flow, asymmetri og vektet hastighetsmåling i henhold til Gauss-Chebysshev-profilen for komprimerbare medier.

Den spiller med gasshastigheter fra 0,15 til 40 meter per sekund, og med trykk fra 0 til 300 barg. Transducerne kjører standardfrekvenser på 120 eller 200 kHz, med alternative frekvenser for støyende omgivelser. De piezoelektriske krystallene er innkapslet i titan for å motstå fremmedpartikler. Transducerne kan skiftes under drift og trykk.

Les: Ultralyd mengdemåler fra GE Panaflow er både SIL- og Atex-godkjent

Skybasert overvåking

Støy fra reguleringsventiler skal ha marginal innvirkning på målingene. Windows-basert programvare lar brukerne overvåke tilstanden til strømningsmåleren, varsler om uønskete forhold og besørger diagnostikk til alarmsystemer. Måleren er kompatibel med selskapets CEESmaRT-teknologi, en skybasert tjeneste for tilstandsbasert overvåking.

Les også Automatiserings innsiktsartikler:

Ultralyd mengdemåling

Primærmålere for fiskal gassmåling, inklusiv ultralyd

Fiskal oljemåling med ultralyd