NYHETER

Gassferger erstatter diesel på E 39

Gass skal erstatte diesel på fergesambandet Halhjem-Sandvikvåg i Hordaland. Det betyr enda mer å gjøre for entreprenørene. De nye gassdrevne fergene er vesentlig større enn dagens ferger. Nye fergeleier vil koste minst 120 millioner kroner.

Anders Haakonsen
11. aug. 2005 - 14:34

Halhjem ligger like sør for Osøyro, Sandvikvåg ligger nord på Stord. Fergesambandet inngår i E 39 og har en betydelig trafikk. Målt i personbilenheter var trafikken i fjor på over 1,1 million.

I Halhjem blir det mest å gjøre i forbindelse med ombyggingen. I følge Vegvesenets overslag vil entreprenørarbeidet koste mellom 80 og 100 millioner kroner, eks. moms. Det er dobbelt så mye som overslaget for arbeidet i Sandvikvåg.

Prisforskjellen skyldes at fergeleiet i Sandvikvåg skal bygges om, mens det blir et helt nytt fergeleie i Halhjem. Dagens fergeleie i Halhjem ligger inne i en trang fjord hvor båtene har minimal plass til å manøvrere. De nye gassdrevne fergene er større enn dagens båter. De får en lengde på 129 meter og en bredde på 19 meter. Fergene som brukes i dag er 87 meter lange og 14 meter brede.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
GK
Ambisiøs renovering midt i Trondheim


Plass for 400 biler

Oppstillingsplassen i Halhjem er for liten, og en utvidelse hadde blitt veldig kostbar på grunn av all bebyggelsen rundt den. Vegvesenet fant det derfor mest hensiktsmessig å etablere et helt nytt fergeleie på et nes litt lengre ut i fjorden.

13. september går anbudsfristen ut. Den som får jobben skal etablere ny oppstillingsplass for 400 biler, 300 plasser for sambandet Halhjem-Sandvikvåg og 100 for sambandet Halhjem-Våge. Forlengelse av E 39 fram til den nye oppstillingsplassen inngår i oppdraget. Det gjør også bygging av en 105 meter lang fergekai med en bås på hver side. En bås blir dimensjonert for de nye fergene, en for de gamle. Grunnen er at sambandet Halhjem-Våge fortsatt skal betjenes av dieseldrevne ferger.180 kuldegrader

I forbindelse med etableringen av den nye oppstillingsplassen må flere naust rives. Eierne får bygge nye naust på Vegvesenets regning på den andre siden av neset som den nye fergekaia skal ligge på. For å beskytte naustene mot bølger fra fergene skal det bygges en kort molo. Den jobben inngår i entreprisen.

I dag er det en bukt der den nye oppstillingsplassen kommer. Når bukta er fylt ut, skal en kaifront avslutte utfyllingsområdet. På kaia blir det terminalområde for gassen som skal drive fergemotorene. Gassen vil bli levert terminalen i flytende form med en temperatur på minus 180 grader. Bygging av gassterminalen inngår i entreprisen.

Den gamle oppstillingsplassen vil bli brukt som parkeringsplass. I dag er det mye tilfeldig parkering på området.Bredere og dypere

Farvannet utenfor fergeleiet i Sandvikvåg er også trangt. For å bedre forholdene skal seilingsleden bli bredere og havnebassenget dypere. All sprenging vil foregå under vann.

I Sandvikvåg er det to fergebåser med hver sin fergekai. Båsene blir utvidet i bredden og kaiene forlenget for at de nye, store fergene skal få plass. Likevel får bare den ene båsen en fergelem som er tilpasset de nye fergene. Grunnen er at denne båsen først og fremst skal brukes av fergene som går i sambandet Sandvikvåg-Husavik. Inntil videre skal det gå mindre, dieseldrevne ferger i dette sambandet.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Schneider Electric
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre

Oppstillingsplassen får plass til 350 biler. 50 av plassene reserveres for passasjerer til ferga mellom Sandvikvåg og Husavik. For å gi plass til utvidelsen skal 46 000 kubikkmeter fjell sprenges bort.

Entreprisen omfatter også bygging av et kaihus med venterom og toaletter for passasjerer og lager for fergerederiet.

Anbudsfristen går ut 20. september. Arbeidet i Sandvikvåg vil koste mellom 40 og 60 millioner kroner, i følge Vegvesenets overslag. De nye gassdrevne fergene settes i drift fra årsskiftet 2006/2007.Renere og raskere

Leveranse av fergelemmer og hydraulisk utstyr for å drive dem er ikke med i de to entreprisene. Dette settes ut på egen entreprise i høst. Den som får oppdraget, skal levere fergelemmer og hydraulikk til begge fergeleiene og til sambandet Mortavika-Arsvågen på E 39 i Rogaland. Her skal det også settes inn gassdrevne ferger.

Fem ferger blir satt inn på de to sambandene. Hver av dem får en kapasitet på 198 personbilenheter. Overgangen fra diesel- til gassdrevne motorer skal føre til en reduksjon i utslippene av CO2 på 15-20 prosent, NOx på 80 prosent og partikler på nesten 100 prosent.

De nye fergene blir også raskere enn de gamle. Tre av de fem skal betjene Halhjem-Sandvikvåg. Disse får en toppfart på 21 knop og kutter reisetiden fra 55 til 37 minutter. De to siste kan gå i 17 knop. De vil gjøre overfarten mellom Mortavika og Arsvågen unna på 21 minutter, fire minutter raskere enn i dag.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.