Gasser på i Langeled

Langeled: Acergys rørleggingsfartøy, Acergy Piper. Acergy var tidligere Stolt Offshore, og da het rørleggingsfartøyet LB200. (Bilde: Hydro)
STOLT: Jens Stolteneberg, Tony Blair og to studenter fyrer opp med norsk gass 16. oktober 2006 i London. (Bilde: HELGE HANSEN/Hydro)
Verdens legste gassrørledning under vann - fra Nordmøre til Easington i Midt-England. Lyktefisken kan heldigvis lese. (Bilde: HYDRO)
BLUE FOR YOU: Tony Blair og Jens Stoltenberg foran Hydros blå logovegg - samme farge som gassblusset. (Bilde: HELGE HANSEN/Hydro)
POSØR: Jens Stoltenberg og Tony Blair på vei inn til tedrikking og offisiell åpning av Langeled med Hydro-sjef Eivind Reiten i London 16. oktober 2006. (Bilde: HELGE HANSEN/Hydro)
Ilandførings- og mottaksanlegg for Ormen Lange-gassen ved Easington i England. Juni 2005. (Bilde: Hydro)
Rørledningen Langeled fra Nyhamna på Nordmøre til Easington i England er 1300 kilometer lang. (Bilde: Hydro)
ADVART: Hydro hang opp plakater i Easingtomn som fortlate beboerne hav som til enhver tid skjedde. Her infomreres det om at det lages en tunnel med dimeter 2 meter i fjell over land, men at det ikke skal sprenges eller arbeides i juleferien 2005. Selve rørert har diameter 1,2m. (Bilde: Hydro)
Juni 2005: Arbeid med landanlegget i Easington. (Bilde: Hydro)
Prosessanlegget i Easington tar form utover i 2005. (Bilde: Hydro)
Gassen fra Ormen Lange videresendes fra 2007 via Nyhamna til Sleipner og Easington. Det er 1.300 kilometer fra Nyhamna til easington. (Bilde: Hydro)
Easington i England - landanlegget tar form i 2005.
Easington landanlegg 2005.
Nyhamna i Aukra kommune, Nordmøre. (Bilde: Hydro)
Langeled går via Sleipner-plattformen der trykket økes. (Bilde: Hydro)
Subsea Template til Langeled på vei ut av hallen. (Bilde: Hydro)
Subsea Template til Langeled gjøres klar før utskiping og nedsenking på havbunnen. (Bilde: Hydro)
Acergys rørleggingsskip Acergy Falcon (tidligere Seaway Falcon). Her leggger fartøyet MEG-linjene til Ormen Lange-feltet. Gassen herfra skal ende opp i Storbritannia etter behabdling i land. (Bilde: Hydro)
Langeled - rør dekkes med stein av Tertnes - søsterskipet til Rocknes. (Bilde: Van Oord)
Steinleggingsfartøyet tertnes, tilhørende nederlandske Van Oord. (Bilde: Hydro)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå