ENERGI

Gassco anbefaler gassrør til Barentshavet

Prisanslag: 53 milliarder kroner, pluss drift.

Økt fokus på leteaktivitet for å påvise økte gassressurser er viktig for å styrke grunnlaget for ny gassinfrastruktur i Barentshavet, skriver Gassco i sin anbefaling til regjeringen.
Økt fokus på leteaktivitet for å påvise økte gassressurser er viktig for å styrke grunnlaget for ny gassinfrastruktur i Barentshavet, skriver Gassco i sin anbefaling til regjeringen. Foto: Norsk Polarinstitutt

Norge har i dag ikke noen løsning for å frakte ut nye gassfunn fra Barentshavet. Gass fra Snøhvit-feltet gjøres flytende ved LNG-anlegget på Melkøya i Hammerfest og fraktes ut på skip. Men Melkøya har ikke kapasitet til å ta imot mer gass.