Gassanlegg slokker brann effektivt. Likevel sverger vi til sprinklerpatentet fra 1895

Brannsjefen på Lesja og Dovre etterlyser nye regler for automatisk brannslokking. Fagfolk etterlyser flere tester.

Gassanlegg slokker brann effektivt. Likevel sverger vi til sprinklerpatentet fra 1895
Automatiske slokkeanlegg basert på gass er vel så gode som sprinkleranlegg, mener blant andre brannsjef Åge Tøndevoldshagen, også i hoteller, boligblokker og andre bygg med overnatting. Her fra brannen på Dombås hotell i 2007. Foto: Austvik, Kari Anette/Scanpix

– Brannslokking med gass er mer effektivt enn sprinkleranlegg og sørger for sikrere
rømningsforhold i startbrannrommet, og man unngår vannskader, sier Åge Tøndevoldshagen, brannsjef i Lesja og Dovre brannvesen.