KRAFT

Gass løser ikke klimaproblem

Konstituert sjef for Enova, Fridtjof Unander.
Konstituert sjef for Enova, Fridtjof Unander.

– Dersom det skal kuttes 60 prosent fra dagens utslippsnivå vil det bli mindre gassforbruk.

Dette sa Fridtjof Unander under Energiuka 2008 i dag.

Gass øker

Gassleverandørene argumenterer for at gass gir utslippsreduksjoner i forhold til kull.

Dermed vil forbruket av gass øke dersom målet er moderate utslippsreduksjoner.

Ikke nok

Skal utslippene ned på det nivået man nå snakker om internasjonalt, vil overgang fra kull til gass derimot ikke være tilstrekkelig.

– Da vil også etterspørselen etter gass falle, sier derfor Unander, som likevel påpeker at effektive renseteknologier for gasskraftverk kan påvirke denne utviklingen, framholder Unander.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.