KLIMA

Går til søksmål etter nytt krefttilfelle

KREFTTILFELLE: Ett nytt krefttilfelle har dukket opp. En mann bosatt på Island går nå til søksmål etter å ha lest om krefttilfellene ved NTNU i avisen.
KREFTTILFELLE: Ett nytt krefttilfelle har dukket opp. En mann bosatt på Island går nå til søksmål etter å ha lest om krefttilfellene ved NTNU i avisen. Bilde: NTNU Info
Mona Sprenger
10. aug. 2010 - 13:28

Dette er saken:

- Kreftsaken ved NTNU ble kjent i 1997. Professor Tor-Henning Iversen slo alarm etter at tre tidligere studenter som hadde oppholdt seg i laboratoriene på Rosenborg var døde.

- Laboratoriene tilhørte realfagene biologi, kjemi, botanikk og zoologi.

- Etterlatte til de tre første krefttilfellene ble tilkjent erstatning i 1999. Siden kom en ny gruppe av krav.

- Erstatningsbeløpene varierer fra 550 000 til 13 millioner.

- Stoffet benzen er kreftfremkallende og det er sterk mistanke til at dette er årsak til en overhyppighet av kreft.

- Laboratoriene på Rosenborg ble fraflyttet i 2000 og siden revet.

- Et forskningsprosjekt har kartlagt krefthyppigheten blant vel 7.600 personer som har studert eller arbeidet på Rosenborg i perioden 1976 til 2000 ved hjelp av det nasjonale kreftregisteret,



Kilde: adressa.no

Mannen studerte ved NTNUs anlegg på Rosenborg i 1989 og 1990. Det skal være hematologisk kreftsykdom mannen er utsatt for, en kreftsykdom som ble påvist hos flere tidligere studenter ved NTNUs laboratorier på Rosenborg.

– Han er veldig dårlig. Vi vurderer nå rettslige skritt, sier advokat Steinar Winther Christensen i en kommentar til Forskerforum.no.

Leste om saken i avis

Han har bodd på Island de siste årene, og har derfor ikke fått med seg erstatningssaken som pågikk mot staten på 90-tallet, og fortsatte inn i det nye århunderet.

Han fikk kjennskap til saken da han ved en tilfeldighet leste en norsk artikkel om temaet. Han har nå kontaktet advokat, og går til erstatningssøksmål mot staten.



Kjenner til saken

Direktør ved NTNU, Trond Singsaas, sier de har mottatt en slik sak i løpet av sommeren. Han kan ikke si noe om saken de har mottatt, men forteller at universitetet er klar over at slike saker kan komme.

– Vi er forberedt på at det kan komme inn nye tilfeller som dette. Det ligger litt i sakens logikk at det vil oppstå nye tilfeller. Men vi vet ikke om tilfellene før vi får henvendelser, sier Singsaas til adressa.no.



Ni har fått erstatning

Det var i 1997 at det ble slått alarm om krefttilfellene. Professor Tor Henning Iversen varslet fra, etter at tre studenter som hadde oppholdt seg i laboratoriene var døde.

Siden har totalt ni personer fått erstatning, ifølge forskerforum.no. Flere av disse er nå døde. Erstatningene har variert mellom en halv- og 13 millioner kroner.

Selv om det er rapportert om overhyppighet av hematologisk kreft blant tidligere studenter og ansatte ved laboratoriene, har man så langt ikke kunnet konkludere helt sikkert med at det er en årsakssammenheng.

Les mer om: