OLJE OG GASS

Går sammen om CO2-rensing

Anders J. Steensen
14. aug. 2008 - 10:33

En helt ny testrigg og et demonstrasjonsanlegg på Tiller står på planen i forskningsprogrammet Solvit, som NTNU, Sintef og industriselskapet Aker skal jobbe med de neste åtte årene.

Testriggen skal bygges på Sintef i Trondheim, hvor blant annet Aker Clean Carbon skal plassere sitt flytbare CO2-fangstanlegg som bygges på Aker Verdal.

Selve forskningsprogrammet Solvit har som mål å forbedre og utvikle nye teknologier for fangst av CO2, og har en ramme på 317 millioner kroner. Programmet skal gjennomføres ved Sintef i Trondheim.

Staten gjennom Gassnova SF har gitt tilsagn om 34 millioner kroner i støtte til prosjektets første fase, som pågår til utgangen av 2010.

Utvikle bedre absorbenter

Samarbeidet omfatter kjemiske renseprosesser som kan fange klimagassen CO2 fra prosessindustri og fra eksosen til kull- og gasskraftverk.

De 4000 største kraftanleggene anleggene alene antas å stå for 40 prosent av globale menneskeskapte CO2-utslipp til atmosfæren.

– Målet for Solvit er å frambringe bedre og mer kostnadseffektive prosesser og kjemikalier for CO2-rensing av avgassene fra slike anlegg, forteller teknisk direktør i Aker Clean Carbon Oscar Graff.

– Vi har invitert sentrale, internasjonale energiselskap til å samarbeide. Det vil gi en nyttig stimulans fra brukersiden av slike anlegg inn i utviklingsprogrammet.Kobling til demonstrasjonsanlegg

– Solvit gjør Sintef og NTNU i stand til å befeste sin posisjon som Europas ledende forskningsmiljø på CO2-håndtering. I programmet inngår bygging av et stort og avansert laboratorieanlegg som vil styrke oss på den internasjonale arenaen og gi oss en enda bedre posisjon i konkurransen om nye forskningsmidler fra blant andre EU, sier konsernsjef Unni Steinsmo i Sintef.Industrielt kappløp

Aker Clean Carbon er tungt inne i konkurransen om flere CO 2-fangstprosjekter i Norge og Storbritannia.

Selskapets administrerende direktør, Jan Roger Bjerkestrand, opplyser at det omfattende forskningssamarbeidet i Solvit om utvikling av bedre og mer energieffektive kjemikalier til renseprosessen, støtter disse aktivitetene.

Aker Clean Carbon og Sintef har sammen utviklet og testet flere egne kjemikalieblandinger bestående av aminer, et kjemikalie som renser ut CO 2 fra røykgasser.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Schneider Electric
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre

Dette samarbeidet har vart over flere år gjennom Aker Clean Carbons Just Catch-utvikling. En av aminblandingene er allerede klar for bruk som absorbert.

Fase 1 av Solvit dreier seg om å teste de andre aminblandingene Aker Clean Carbon og Sintef har under utvikling.Kraftige kostnadskutt neste

– Vi har et klart mål om å bringe rensekostnaden betydelig ned. I fase to og tre av Solvit skal man søke å frambringe nye kjemikalier og nye elementer i renseprosessen for å oppnå store kostnadskutt. Målet er å ende opp med anlegg for CO2-fangst som klarer seg med halvparten av energiforbruket sammenlignet dagens prosesser, sier Bjerkestrand.Nytt laboratorium i Trondheim

Som ledd i programmet bygges et stort laboratorium på Tiller i Trondheim til 42 millioner kroner.

Sintef skyter inn en egenandel på 25 millioner kroner i det nye laboratoriet, som blir nabo til Sintefs flerfaselaboratorium.

Laboratoriet blir et unikt testanlegg i pilotskala, med et 30 meter høyt tårn og en 25 meter høy rensekolonne – en høyde tilsvarende det som kreves i industrielle renseanlegg.

Laboratoriet vil bli tilgjengelig for alle Sintefs kunder og samarbeidspartnere fra inn- og utland.Komplett laboratoriekjede

Kjemikalier og renseprosesser skal også testes ut i et mobilt fangstanlegg som Aker Clean Carbon har utviklet, og som bygges ved Aker Verdal.

Anlegget er stort nok til å rense delstrømmer fra kraftverk og industrianlegg i perioder opp til seks måneder.

Fra før har Sintef og NTNU laboratorier for småskala forsøk viet CO 2-fangst. Dette betyr at Norge nå blir ett av få land med en komplett laboratoriekjede på dette feltet, fra forsøk på laboratoriebenken til forsøk i pilotskala og halvindustriell skala i Trondheim til fullskala testing ved Mongstad.Doktorkandidater og masterstudenter

Forskning og utdanning går hånd i hånd i Solvit.

Med utgangspunkt i programmet skal NTNU utdanne seks doktorkandidater og ti masterstudenter innenfor CO2-fangst.

– Solvit gir et svært viktig bidrag til utdanning av høyt kvalifiserte fagfolk som det er stort behov for. Samtidig er koblingen mellom utdanning og den industrielle utviklingen i prosjektet meget spennende og utfordrende, sier rektor Torbjørn Digernes ved NTNU.Spleiselag

Forskningsprosjektet har et budsjett på 317 millioner kroner og ledes av Aker Clean Carbon.

Finansieringen er en felles satsing mellom Aker som hovedaktør, andre industrielle partnere, Gassnova SF som deltar gjennom det offentlig finansierte byggingen-programmet, samt Sintef og NTNU.

Etter hva Teknisk Ukeblad erfarer er Aker Clean Carbons bidrag 90 millioner kroner.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.