ARKIVNYHETER

Gangveg i Førde til Magne Hafstad

Denne brua er et svært dårlig tilbud til myke trafikanter. Nå kommer det en ny bru over vannet. Magne Hafstads folk er i gang med forbelastning for det ene landkaret.
Denne brua er et svært dårlig tilbud til myke trafikanter. Nå kommer det en ny bru over vannet. Magne Hafstads folk er i gang med forbelastning for det ene landkaret. Bilde: Bent Are Iversen
28. jan. 2010 - 13:23

Anbudet fra Magne Hafstad var på 20,498 millioner kroner. Etter kontrollregningen ble det justert opp med 20 000 kroner. Jostein Sunde Maskinentreprenør fra Skei ga et anbud på 20,107 millioner, men det ble justert mer oppover. Det ligger også andre vurderinger enn de rent økonomiske bak valget om å innstille på Førde-firmaet.

Brua blir bygd over Bergavatnet knapt 7 km øst for Førde sentrum. Den går parallelt med en annen bru som fører E 39 over vannet. Den nye brua får fire spenn, bredden blir 3,9 meter. Pilarene til de to bruene vil stå ved siden av hverandre, slik at løpene under dem ikke blir innsnevret.Dårlig for fotgjengere

Oppdraget omfatter også støp av en kulvert som fører gang/sykkelvegen under E 39 i spiss vinkel. Kulverten blir 3,6 meter bred og 2,85 meter høy. Mellom kulverten og brua skal det anlegges ca. 100 meter gang/sykkelveg. Videre skal eksisterende gang/sykkelveg justeres for å bli tilpasset undergangen, og kabler og ledninger for vann, avløp, tele og strøm skal legges om.

Den nåværende brua over Bergavatnet er et svært dårlig tilbud for myke trafikanter. Det er ikke satt av noen plass til dem. Behovet for noe bedre blir forsterket når et nytt boligfelt blir ferdig på Farsund nord for vannet. Barna som skal bo her, må gå på skole på den andre siden.Forbelastning

Magne Hafstad har tidligere fått kontrakt på anlegg av gang/sykkelveg langs E 39 forbi dette boligfeltet. Den jobben omfatter også forbelastning for det ene landkaret til den nye gangbrua. Det skal stå på fylling i vannet. Arbeidet med landkaret kan ikke komme i gang før forbelastningen er stabil. Dette bestemmer framdriften for brubryggingen. Hvis det ikke oppstår problemer med stabiliteten, kan alt være ferdig innen året er omme.

Det andre landkaret skal stå på fylling på land. Pilarene blir fundamentert på utstøpte stålrørspæler.

Prosjekteringen er utført av Statens vegvesen i egenregi. De totale omkostningene er beregnet til mellom 28 og 30 millioner kroner. I denne summen inngår erstatning for to hus som må innløses fordi de ligger i traséen. Utgiftene dekkes over det ordinære riksvegbudsjettet.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.