ARKIVNYHETER

Gang/sykkelveg langs gamle E 6

24. nov. 2009 - 13:01

E 6 mellom Assuttjern og Vinterbru like sør for Oslo var en stor flaskehals før Nøstvettunnelen ble åpnet 9. september. For trafikanter som satt i lange køer må den gamle to-feltsvegen ha fortonet seg som svært smal. I dag er situasjonen dramatisk forandret. Gamle E 6 har fått en betydelig overkapasitet. Som en malplassert bulevard ligger den nesten forlatt i skogen. En del av det unødvendige arealet skal etter hvert komme gående og syklende til nytte.

Mellom Stenfelt og Ringneskrysset skal det legges en en tre meter bred gang/sykkelveg langs en del av det som var E 6 tidligere i høst. På Stenfelt går riksveg 152 over gamle E 6. I Ringneskrysset skifter gamle E 6 navn til riksveg 156. Herfra skal g/s-vegen fortsette langs riksveg 156 til den møter til den møter nåværende g/s-veg ved avkjøringen mot Tusenfryd.

Selv om gamle E 6 er bredere enn nødvendig for å avvikle dagens trafikk, trengs det en breddeutvidelse for å få plass til g/s-vegen. Tømmeråsen tunnel som inngår i gamle E 6, blir likevel ikke utvidet. I stedet blir g/s-vegen lagt i dagen utenom tunnelen. Trasévalget er gjort blant annet av hensyn til brukerne. Dalsbekken bru som også inngår i gamle E 6, blir heller ikke utvidet. Når kjørefeltene over brua er innsnevret, blir det plass til en g/s-veg med litt redusert bredde.

Langs riksveg 152 blir det også ny g/s-veg. I dag er gående og syklende henvist til kjørebanen på en knapt 900 meter lang strekning som krysser gamle E 6. Her skal det bli ny g/s-veg på østsiden av kjørebanen. To bruer inngår i strekningen. Den ene går over Sætrebekken. Den er for smal og må utvides i bredden. Den andre går over gamle E 6. Den er bred nok til at det er mulig å presse inn en g/s-veg.

Den som får kontrakten skal også legge g/s-veg langs pårampen mellom riksveg 152 og gamle E 6 i sørlig retning. Til sammen skal det etableres 3,6 km g/s-veger. Dessuten skal to T-kryss mellom riksveg 152 og ramper til og fra gamle E 6 bygges om til rundkjøringer. Fristen for ferdigstillelse er satt til 1. oktober 2011.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.