Gammel mineralull må håndteres som kreftfremkallende i Danmark

1. januar vil oppussingsarbeid med gammel mineralull dekkes av de strengeste reglene i arbeidsmiljølovgivningen i Danmark. Endringene vil påvirke mange oppussingsprosjekter i landet.

Gammel mineralull må håndteres som kreftfremkallende i Danmark
Hver dag håndterer danske håndverkere minst 70 tonn brukt mineralull. Det skal omfattes av landets strengeste arbeidmiljølover fra 2021. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hver dag håndterer danske håndverkere minst 70 tonn brukt mineralull. Noe er avkapp, men det meste hentes ut fra fasader, tak og innvendige skillevegger under renovering. Men fra nyttår skjerpes kravene til håndtering av riving.