NYHETER

Gamle Ring 3 blir bygd om

Dag Hammarskjölds vei i Oslo har fått en ny funksjon etter at Ring 3 ble lagt i tunnel mellom Sinsenkrysset og Økern. Nå skal vegen tilpasses den nye tiden. De som vil ha den jobben, må regne ferdig innen 7. februar.

Den store stillheten har senket seg over det som en gang var Ring 3. Nå blir vegen hevet til samme nivå som gangvegen til høyre. Denne blir omkjøringsveg i anleggstiden. (Foto: Anders Haakonsen)
Den store stillheten har senket seg over det som en gang var Ring 3. Nå blir vegen hevet til samme nivå som gangvegen til høyre. Denne blir omkjøringsveg i anleggstiden. (Foto: Anders Haakonsen)
2. jan. 2014 - 13:11

Før Lørentunnelen ble tatt i bruk i oktober i fjor, ble Dag Hammarskjölds vei brukt av nærmere 100 000 kjøretøyer hver dag. Nå er trafikken redusert til en liten brøkdel av hva den var.

Strekningen som berøres av oppdraget som er utlyst, er 770 meter lang. Til tross for den dramatiske trafikkreduksjonen, skal vegen bli litt bredere enn den er nå.

I dag har den fire felt og to fortau. De fire feltene skal beholdes, men det blir sykkelbane mellom kjørebanen og fortauet på begge sider. Dessuten blir det en beplantet midtdeler som blir bredere enn den nåværende.

 

Trafikken vil øke

Et kjørefelt i hver retning blir forbeholdt kollektivtrafikk. Trafikken på Dag Hammarskjölds vei er så liten store deler av døgnet at det kan virke unødvendig, men det blir flere biler i årene som kommer. Utbyggingen av boliger og næringsvirksomhet i nærheten av vegen er på langt nær avsluttet. Dessuten blir det to nye kryss hvor mer trafikk blir sluppet inn på Dag Hammarskjölds vei. Da den var en del av Ring 3, var lokalvegene inn mot den stengt. Nå blir de åpnet igjen. Det blir et T-kryss og et fullt kryss. Begge blir lysregulert.

Etableringen av lyskryssene inngår i oppdraget som er ute på anbud, men det er en rundkjøring som vil kreve mest ressurser. I dag går Sinsenveien over Dag Hammarskjölds vei i et planskilt kryss. For mange år siden møttes de to vegene i plan, men så ble Ring 3 lagt under Sinsenveien. Nå skal dumpen fylles igjen slik at de to vegene igjen kan møtes i plan, denne gangen i en rundkjøring.

 

14 500 kbm i dumpen

14 500 kbm trengs for fylle dumpen. Den som får kontrakten, må selv skaffe fyllmasse til veie. Mens arbeidet pågår blir trafikken lagt over på ramper på nordsiden av Dag Hammarskjölds vei. Den østvendte rampen er lagd for to-veistrafikk. Den er bred nok. Den vestvendte har ikke vært brukt for motorisert trafikk på flere år. Den ble lagd for en-veistrafikk og må utvides før den kan tas i bruk.

Den som får kontrakten skal også grave opp 10 000 kbm løsmasser, legge 11 000 tonn asfalt og 5,4 km kantstein, og sette opp 1 100 kvm støyskjermer.

4. september 2015 er fristen for ferdigstillelse av anlegget. Da skal alle spor etter anleggsvirksomhet være fjernet. Vegvesenet regner med at arbeidet på hovedvegen er ferdig før året er omme.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.