Gamle fjernvarmerør kan frigjøre skadelige gasser ved skroting: Ny metode skal fjerne problemet

Under bakken ligger et utall kilometer fjernvarmerør som fremdeles inneholder klimaskadelige KFK-gasser.

Gamle fjernvarmerør kan frigjøre skadelige gasser ved skroting: Ny metode skal fjerne problemet
Gamle fjernvarmerør. Foto: Teknologisk Institut

De fleste avfallsarbeidere vet at bare fordi du graver noe ned og ikke lenger ser det, betyr det ikke at det ikke kan fortsette å forårsake problemer i mange år fremover. Gamle fyllinger kan fortsette å hjemsøke områder lenge etter at de er stengt.