Gamle data om skade på fisk

Gamle data om skade på fisk
Hyse Bilde: Wikimedia Commons

Tidligere i dag meldte Havforskningsinstituttet at fisk i nærheten av oljeinstallasjoner i Nordsjøen får i seg oljekomponenter som fører til negativ påvirkning på leveren. Men nyere data ville gitt helt andre resultater.

Biomarkører

Havforskningsinstituttet gjennomfører en overvåking av villfanget fisk i Nordsjøen hvor det undersøkes om utslipp fra olje- og gassaktivitetene kan måles og gi effekter i fisk - hvert tredje år.

Likevel er rapporten som instituttet har sendt ut melding om i dag, basert på utslagene i såkalte biomarkører fra 2002-undersøkelsene.

Utslagene som ble påvist i 2008 var mer enn 90 prosent lavere enn i 2002.

Les mer:

Kjent for forskerne

Forsker Jarle Klungsøyr i Havforskningsinstituttet innrømmer at det finnes nyere tall.

– Dette er et arbeid som har pågått en stund, og vi valgte å basere oss på tall fra undersøkelsen i 2002. Dette kommer også frem i rapporten. Jeg kjenner ikke til om de målte utslagene i 2005 og 2008 var vesentlig lavere enn i 2002.

Kritikk fra oljebransjen

Oljeindustriens Landsforening er svært misfornøyde med meldingen som kom fra Havforskningsinstituttet i dag.

Bransjenorganisasjonen sier det vises til gamle velkjente funn, og at det er usannsynlig at det er en sammenheng mellom produsert vann og skader på fisk ved realistiske konsentrasjoner i utslippsvannet.

– Utslagene i biomarkører på hyse fra Tampenområdet som de viser til har vært kjent i mange år. Men det er ikke mulig for forskerne å skille mellom påvirkning fra miljøgifter i sedimentet og eventuell påvirkning fra operasjonelle utslipp. Tampenområdet er fortsatt preget av utslipp fra boreaktiviteten på 70- og 80-tallet, da det fortsatt var lov å slippe ut steinpartikler forurenset med oljerester, sier Egil Dragsund, fagsjef miljø i OLF.

Kilder forteller Teknisk Ukeblad at utslagene på hyse sannsynligvis skyldes at fisken får i seg gammelt borekaks når den beiter på havbunnen.

HI-forsker Klungsøyr innrømmer at det ikke er mulig å si om effektene skyldes utslipp av produsert vann eller gammel oljeforurensning.

– Egen påstand

I Havforskningsinstituttets melding på sine nettsider hevdes det at “resultatene viser at den pågående petroleumsvirksomheten har negative effekter på fiskearter i våre økosystemer og tilsier at vi i den grad det er mulig bør unngå alle former for utslipp av kjemikalier og produsert vann”.

Men Erik Olsen, leder av forskningsprogrammet olje-fisk ved Havforskningsinstituttet, kan ikke si om de andre forskerne som står bak artikkelen støtter dette synspunktet.

–Dette er en påstand som kommer fra Havforskningsinstituttet. Jeg kjenner ikke hva de andre forskerne mener om utslipp av produsert vann og økosystemeffekter.

– Ikke effekter av produsert vann

Ifølge OLF har industrien siden 1970-tallet overvåket havmiljøet. Overvåkingsarbeidet resultatene er samlet i en detaljert database som åpen for videre analyser.

Effektdelen blir gjennomført hvert år, og skal omfatte fisk og blåskjell. Og i 2010 sammenfattet forskere fra Havforskningsinstituttet, IRIS og NIVA alle studiene siden oppstarten.

– Forskernes konklusjoner er at det er usannsynlig med dagens kunnskap at det skal være effekter av utslippene under realistiske forhold ute på feltene. For samtlige komponenter i produsert vann er konklusjonen fra forskerne klar: Det er ikke sannsynlig at disse vil gi effekter på fiskebestander i Nordsjøen ved realistiske konsentrasjoner i utslippsvannet, skriver OLF i en melding.

Tilstandsdelen gjelder fisk, og blir gjennomført hvert tredje år. Overvåkingen skal se på om fisk blir påvirket av utslipp fra petroleumsvirksomheten. Tilstandsovervåkingen omfatter målinger av hydrokarboner og utvalgte biomarkører i fisk.

Les mer om: