Sintef Byggforsk og Boligbygg

Gamle boliger blir nye med integrerte solceller i veggene

Sintef Byggforsk og Boligbygg bruker integrerte solceller i veggelementene i rehabiliteringsprosjekt.

             Her heises et prefabrikkert fasadeelement med integrerte solceller på plass. I løpet av rundt noen minutter sitter elementet der det skal
Her heises et prefabrikkert fasadeelement med integrerte solceller på plass. I løpet av rundt noen minutter sitter elementet der det skal (Foto: Boligbygg)
Teknisk sjakt på plass. Aggregat og invertere er plassert i teknisk sjakt på bakside av bygget. Direkte adgang gjør at man ikke trenger å forstyrre beboere. Vera Lukina, prosjektleder i Boligbygg, og Kari Thunshelle, seniorforsker i SINTEF Byggforsk er fornøyd med resultatet. Foto: SINTEF Byggforsk
Teknisk sjakt på plass. Aggregat og invertere er plassert i teknisk sjakt på bakside av bygget. Direkte adgang gjør at man ikke trenger å forstyrre beboere. Vera Lukina, prosjektleder i Boligbygg, og Kari Thunshelle, seniorforsker i SINTEF Byggforsk er fornøyd med resultatet. Foto: SINTEF Byggforsk (Foto: SINTEF Byggforsk)
Føringsveier for tilluft kan være utfordrende når gamle bygg skal oppgradere til balansert ventilasjon. Her har elementer integrerte tilluftskanaler, endene stikker ut av elementet, klar for integrering mot neste element. Teknisk sjakt med aggregat heises inn som eget element.
Føringsveier for tilluft kan være utfordrende når gamle bygg skal oppgradere til balansert ventilasjon. Her har elementer integrerte tilluftskanaler, endene stikker ut av elementet, klar for integrering mot neste element. Teknisk sjakt med aggregat heises inn som eget element. (Foto: SINTEF Byggforsk)
Store elementer på 1,5 tonn heises på plass med millimeterpresisjon. Trang byggetomt og beboere tilstede krever ekstra forsiktighet.
Store elementer på 1,5 tonn heises på plass med millimeterpresisjon. Trang byggetomt og beboere tilstede krever ekstra forsiktighet. (Foto: SINTEF Byggforsk)

Sintef Byggforsk og Boligbygg bruker integrerte solceller i veggelementene i rehabiliteringsprosjekt.

På Haugerud senter i Oslo brukes ferdige elementer med integrerte solceller og ventilasjon i rehabiliteringen fasaden av åtte kommunale boliger.

Rehabiliteringen har fått navnet Haugerudsenter 17-19, og er et forskningsprosjekt mellom Sintef Byggforsk og Boligbygg.

Beboerne slipper å flytte ut

Haugerudsenter 17-19

 • En del av EU-prosjektet 4RinEU,  som er finansiert gjennom EUs største forskningsprogram, Horizon 2020.
 • Bygget er fra 1970-tallet, og har på to etasjer med til sammen åtte kommunale boliger.
 • Prosjektet er et samarbeid mellom Boligbygg og Sintef.
 • Lindal Smith Elementer er leverandør av fasadeelementene og ansvarlig entreprenør, og har også vært med i prosjektet gjennom både utviklings- og produksjonsfasen.

Oppgradering av eksisterende bygningsmasse går tregt. Formålet med prosjektet er å finne metoder for å oppgradere eksisterende boligbygg til høy energistandard. Prosjektet har mål om 60 prosent økt energieffektivitet, 50 prosent redusert byggetid og 15 prosent reduserte kostnader.

– Bruk av prefabrikkerte elementer og plug & play-løsninger vil være med på bedre denne statistikken. Bim er også et viktig stikkord, sier seniorforsker Kari Thunshelle ved Sintef Byggforsk.

I tillegg til energieffektivt bygg, kommer gevinster som mindre tid på byggeplass og at beboerne kan bli boende under rehabiliteringen.

– Det er gjort mye for energieffektive nybygg. Men den største bygningsmassen er den eksisterende, og oppgraderingstakten er lav. Skal man tenke energieffektive områder, må man også få med eksisterende bygg, sier Thunshelle.

Les også

Solceller i veggelementene

En utfordring var målet om høyere energistandard og balansert ventilasjon. Leilighetene hadde naturlig avtrekk fra bad og kjøkken, men manglet føringsveier for tilluft. Prosjektet tester nå moduler med integrerte ventilasjonskanaler fra aggregat og ut til tilluftsventiler på soverommene.

Med Oslo kommunes ambisjoner om plusshus, har bygningsintegrerte solceller vært en viktig diskusjon. Solceller plasseres gjerne på tak, men er i dette prosjektet løst med bygningsintegrerte solceller i veggelementene. Resultatet er et alt-i-ett konsept med minimalt etterarbeid på byggeplass.

Bygningselementer for bruk i rehabiliteringssammenheng er ikke hyllevare, selv om elementer etter hvert er vanlig i nybygg. Lindal Smith Elementer i Risør har spesialbygd elementene, og følger leveransen helt til byggeplass. De samarbeider med både tyske og norske leverandører.

– Et godt samarbeid i prosjekteringsgruppen og god støtte fra forskningspartnere har vært viktig, sier Vera Lukina, prosjektleder i Boligbygg.

Prosjektet vil utover høsten evaluere erfaringer og formidle gode råd til bransjen.

Kilde: Sintef Byggforsk

Les også

Kommentarer (4)

Kommentarer (4)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå