NYHETER

G/s-veg i Enebakk på anbud

Langs fylkesveg 120 i Enebakk i Akershus er det utrygt å ferdes for egen kraft. En 3,3 km lang gang/sykkelveg skal gjøre ferdselen trygg. De som vil anlegge den, må gi anbud innen 26. mai.

Gang/sykkelvegen skal gå på høyre siden av kjørebanen. Her er det bedre plass på venstre side, men valget er gjort ut fra en totalvurdering. (Foto: Google)
Gang/sykkelvegen skal gå på høyre siden av kjørebanen. Her er det bedre plass på venstre side, men valget er gjort ut fra en totalvurdering. (Foto: Google)
23. apr. 2014 - 10:42

skal skille motorisert trafikk og myke trafikanter blir også tre meter bred på det meste av strekningen. Unntaket blir der vegen går på fylling. Der vil gående og syklende bli sikret med rekkverk i stedet for rabatt. På den måten kan bredden på fyllingen reduseres.

Fyllingene vil kreve ca. 8 000 kbm sprengstein. Det er lite skjæringer på strekningen, så det meste av fyllmassen må hentes utenfra. Ca. 5 000 kbm løsmasser må flyttes. Noe av dette kan brukes på anlegget.

Stranden skole er det nordlige endepunktet. Herfra skal ca. 600 meter av en tidligere riksveg bygges om til gang/sykkelveg. Deler av denne strekningen er nå gårdsveg og deler av den er ikke i bruk.

Alle de 3,3 kilometrene med gang/sykkelveg må være klar til bruk i august neste år. Det er ingen delfrister.

Prosjekteringen er utført av Ingeniørfirmaet Svendsen & Co fra Sarpsborg. Dette firmaet har ikke hatt oppdrag direkte for Vegvesenet tidligere.

Hele prosjektet finansieres med fylkesvegmidler, men Enebakk kommune forskutterer 35 millioner kroner.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.