Fysikere gir astronomene et nytt verktøy under isen på Sydpolen

Den én kubikkilometer store IceCube-detektoren på Sydpolen har bevist sin verdi som teleskop. Nå vil forskerne ha en detektor som er ti ganger så stor.

Fysikere gir astronomene et nytt verktøy under isen på Sydpolen
IceCube-detektoren stod ferdig til bruk ved den amerikanske basen ved Sydpolen i 2010, og har gitt muligheten til mange andre vitenskapelige oppdagelser. Foto: icecube.wisc.edu

Fire milliarder lysår borte finnes det en galakse med et stort sort hull i midten. Det sluker sultent til seg materie med en appetitt som langt overgår det mer mette sorte hullet i midten av vår egen galakse, Melkeveien. Under prosessen sendes det ut gammastråling og elektrisk ladede partikler i jetstrømmer med en hastighet tett oppunder lysets.