ARKIVNYHETER

Fyllingen Maskin får kryss til 100 mill.

I dag er rundkjøringen ved siden av IKEA-tomten en flaskehals. Slik vil krysset se ut om to år. Nederst på bildet ses en del av varehuset som er årsaken til at krysset blir bygd om.
I dag er rundkjøringen ved siden av IKEA-tomten en flaskehals. Slik vil krysset se ut om to år. Nederst på bildet ses en del av varehuset som er årsaken til at krysset blir bygd om. Bilde: Statens vegvesen
1. mai 2010 - 16:27

Nøyaktig kontraktsum blir 100 900 297 kroner. Det er mer enn en fjerdedel av den årlige omsetningen til Fyllingen Maskin.

Krysset ligger ved det store kjøpesentret i Åsane som skal bli enda større. IKEA bygger et varehus med en gulvflate på 37 000 kvm. Det tilsvarer fem FIFA-godkjente fotballbaner.

E 16 og E 39 har felles trasé nord for Bergen sentrum. Like ved varehustomten er det en rundkjøring hvor de to europavegene møter en lokalveg. Denne er allerede en flaskehals, og verre hadde det blitt når varehuset står ferdig, hvis ingen ting ble gjort. Men det blir det. Når IKEA åpner dørene om to år, er rundkjøringen erstattet med et to-planskryss. En 69 meter lang fire-felts bru fører lokalvegen over E 16/E 39. På hver side av brua blir det en rundkjøring. For å redusere høyden på brua blir E 16/E 39 senket over en strekning på vel 600 meter. Entreprisen omfatter også etablering av en 41 meter lang vannkulvert og to 25 meter lange gangkulverter, foruten ramper og sideveger. Det nye krysset er prosjektert av Sweco.

Fordi det er det nye varehuset som utløser behovet for ombyggingen, har IKEA påtatt seg mesteparten av finansieringen. Av en beregnet totalkostnad på 150 millioner kroner, betaler IKEA 120 millioner og forskutterer de siste 30 millionene. De blir senere betalt tilbake med ordinære riksvegmidler, men det blir ikke gitt renter eller kompensasjon for prisstigning. IKEAs økonomiske bidrag til prosjektet blir dermed høyere enn 80 prosent.

Byggetiden hadde vært romslig hvis arbeidsforholdene hadde vært gode, men det er de ikke. Trafikken skal gå gjennom byggeplassen så lenge arbeidet pågår, men det er ikke plass på sidene til å legge vegene helt utenom krysset. I stedet blir det flere mindre omlegginger og tilsvarende mange delfrister for entreprenøren.

Den første omleggingen skjer i nær framtid. Vassbakk & Stol, som utfører grunnarbeidet for IKEA-bygget, skal legge kabler og ledninger og en bekk gjennom en kulvert under E 16/E 39. I forbindelse med dette arbeidet blir vegen lagt utenom krysningspunktet i en midlertidig sløyfe.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.