DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Fylket planlegger å bruke en halv milliard til vedlikehold og rassikring de neste fem årene

Nå har Vestfold og Telemark fylkeskommunen bestemt hvilke strekninger som blir prioritert i potten på 475 millioner kroner.

Fylkesveg 3328 langs Seljordsvannet på mosesida, vestsida, fra Seljord til Sana i Bø.Teleskader i vårløsningen 2020(Dette er samtidig med at veien er omkjøringsvei under arbeidet som pågå langs rv. 36
Fylkesveg 3328 langs Seljordsvannet på mosesida, vestsida, fra Seljord til Sana i Bø.Teleskader i vårløsningen 2020(Dette er samtidig med at veien er omkjøringsvei under arbeidet som pågå langs rv. 36 Foto: Tor ARVID A.GUNDERSEN
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
23. feb. 2021 - 08:22

– Behovet er enormt. Når vi har et etterslep på når 4 milliarder kroner og må velge ut kun 14 prosjekter sier det seg selv at det har vært en enorm utfordring å prioritere. Og selv om vi gjerne skulle hatt veldig mye mer penger, er det allikevel positivt at vi nå bruker en del mer investeringsmidler enn tidligere for å ta igjen etterslepet på veinettet vårt – som de 60 millionene vi fikk lagt til i under budsjettbehandlingen, sier hovedutvalgsleder Arve Høiberg (A).
Disse prosjektene kommer i tillegg til øvrige investeringer på fylkesveier og gang og sykkelveier i fylket.

14 veistrekninger oppgraderes

Over de neste fem årene vil fylkeskommunen bruke 259 millioner kroner på utvalgte
oppgraderingsprosjekter på fylkesveiene. 76 millioner kroner skal brukes allerede i 2021.
Oppgraderingen innebærer mer omfattende tiltak enn ren asfaltering, og disse midlene kommer i tillegg til det allerede vedtatte asfaltbudsjettet. Tiltakene på de 14 strekningene som nå skal oppgraderes inkluderer blant annet stabilisering av veggrunnen, forsterkningsarbeider og ny asfalt i ni av fylkets kommuner.

Hovedutvalgsleder Arve Høiberg (A). <i>Foto:  Vestfold og Telemark fylkeskommune</i>
Hovedutvalgsleder Arve Høiberg (A). Foto:  Vestfold og Telemark fylkeskommune

I tillegg er det utarbeidet en reserveliste over veier som bør utbedres, men som fylkeskommunen ikke har økonomi til å prioritere i denne omgang.

Hovedutvalget ønsket å forsere utbedringen av fv. 3430 mellom Sauland og Tuddal, og gjorde derfor en endring i den opprinnelige prioriteringslista:

– Vi ønsket å begynne arbeidet i begge ender av strekningen mellom Sauland og Rjukan, og valgte derfor å erstatte et tiltak på parkering på Stavsro med en oppgradering av fylkesveien i Tuddal, sier hovedutvalgsleder Høiberg.

Fylkesveiene forfaller

– Fylkesveiene våre forfaller på grunn av manglende drenering og dårlig bæreevne. Med disse tiltakene vil vi bedre noen av de aller verste strekningene. Det vil ikke bli færre svinger eller bredere veier, men veien vil bli jevnere og mer behagelig å kjøre på. Veiene vil bli forsterket slik at asfaltdekkene vil vare i mange år før de må asfalteres på nytt, sier teamleder for asfalt i fylkeskommunen, Jens K. Lofthaug.

En rekke kriterier er lagt til grunn for prioriteringene av strekningene som vil bli oppgradert i løpet av de neste 5 årene. Blant kriteriene er at:

  • Strekningene må ha behov for forsterkning i tillegg til asfalt
  • Strekningene må ha en viss trafikkmengde, og ikke i utgangspunktet være en blindvei
  •  Strekningene må ha en viss lengde (minimum 3 km) så lenge ikke tiltaket er dypstabilisering
  • Generell vurdering av tilstanden på strekningene og tilstandsutviklingen på strekningene, store endringer (forverring) av tilstand de siste årene vektlegges
  • Strekninger der det «lappes» mye, og strekninger der dype spor og store ujevnheter gjør vintervedlikeholdet vanskelig

For oppdatert oversikt over strekningene som skal oppgraderes, se vedlegg Oppdatert
oversikt - oppgradering 2021-2025, og Oppgradering 2021-2015 (kart)

Over 200 millioner til rassikring

Ni ulike steder i fylket skal sikres mot ras i løpet av de neste fire årene, og det er satt av over 200 millioner kroner til dette. Rassikringene er i vesentlig grad i øvre Telemark, de fleste i Kviteseid kommune, men også i Tokke, Nome og Notodden. I tillegg blir det rassikring på fv. 3044 i Kveldsvika i Larvik.

Rassikrings-prosjektene inkluderer også et nytt radaranlegg på Heggtveitrøti ved Byrte i Tokke kommune, som skal varsle mot snøskred. Radaranlegget vil sikre at veien i større grad enn i dag kan forbli åpen for trafikk, og er planlagt installert i år.
Også rassikringen i Kveldsvika er planlagt iverksatt i år. På denne strekningen var det et steinsprang senest i september i fjor, og det er skal komme både fanggjerde, vaiernett langs fjellsiden, og forlengelse av eksisterende mur som del av prosjektet.

I Kviteseid er det planlagt rassikring både i Eidsborgkleivane; sikring mot snøskred på
Bergstøy/Risstøy, litt nord for Byrte; og tre ulike tiltak på fv. 3324 i Fjågesund og på fv 3320 ved Omnes i Tokke kommune. I tillegg ligger penger til ferdigstillingen av Prestura/Jønjiljo-portalene i Notodden kommune inne i budsjettet.

Det foregår i tillegg andre tidligere vedtatte rassikringsprosjekter i fylket, bla. planlegges oppstart av rassikring på Voilen og Ullsteinskredet til over 90 millioner kroner ila. året, i samarbeid med Agder FK.

Fem bruer oppgraderes

Fem broer i fylket skal oppgraderes i løpet av 2021-2022. Arbeidet går ut på å oppgradere aksellast, forsterke og oppgradere bruer, og vil gi bedre framkommelighet for tunge kjøretøy, i tillegg til økt trafikksikkerhet for alle trafikanter.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Schneider Electric
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre

De bruene som har et stort behov for rehabilitering, forsterkning og oppgradering er Fossing, Nørsterud, Ljostad og Fosstveit bru.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.