BRUER

Fylket lanserer nye alternativ for bru over Esefjorden

I arbeidet med å planlegge bru over Esefjorden på fv. 55, ser fylkeskommunen på nye alternativer for både form og plassering av brua.

Fv 55 svinger seg inn og ut av Esefjorden  mellom Tjugum og Balestrand.
Fv 55 svinger seg inn og ut av Esefjorden mellom Tjugum og Balestrand. Foto: Google maps
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
2. nov. 2020 - 15:49

Vestland fylkeskommune arbeider med reguleringsplanen for skredsikringsprosjektet med bru over Esefjorden, i samråd med Sogndal kommune.

Flere mulige plasseringer

Tidligere er et alternativ med plassering av brua mellom Storesva på sørsida og Presthola på nordsida av Esefjorden presentert. Fylkeskommunen undersøker nå om det er mulig  plassere den noe lengre mot Balestrand sentrum på sørsiden av Esefjorden. Også på nordsiden av fjorden er brua flyttet østover i dette alternativet.

Brualternativene som nå skal vurderes, før innstilllingen kommer til neste år.
Brualternativene som nå skal vurderes, før innstilllingen kommer til neste år.

– Vi ser at med ny plassering kan inngrepene langs fv. 55 sør for Esefjorden reduseres. Vi får også bedre plass til trafikkavviklingen i anleggsfasen, sier Ingar Hals, planleder i Vestland fylkeskommune.

– Større areal her kan også gjøre selve arbeidet i anleggsfasen enklere. Vi vil nå undersøke de to bruplasseringene og vurdere hvilken alternativ som er best.
Ulike alternativ for trafikkavvikling inn mot brua blir også vurdert, som kryss eller rundkjøring. Man vil og se på seglingshøyden på brua, om den kan reduseres fra 15 til 12,5 meter. Dette kan gjøre brua mindre synlig i landskapet, og redusere kostnadene.
I det nye alternativet kan og en rettere bru over fjorden være aktuell.

Nye grunnundersøkelser i november

Etter grunnundersøkelser viser det seg også at å bygge brua ved den første plasseringen vil bli vesentlig dyrere enn det som er lagt til grunn i kommunedelplanen. Nå står grunnundersøkelser på den alternative plasseringen på begge sider av fjorden for tur,
for å se om det er skilnad i grunnforholdene. Da vil man bore både på land og i fjordbotnen, dette arbeidet vil starte opp i uke 48.

Når fakta etter undersøkelsene er klare skal alternativene gjennom en prosess i planarbeidet, og man regnar med å sitte igjen med ett alternativ tidlig i 2021.

I vurdering av løsningane er dette viktige tema:

  • Kostnader
  • Brua innverkning på landskap og  estetiske vurderinger.
  • Terrenginngrep på land.
  • Trafikksikkerhet og hensynet til vegnormalene
  • Skredfare
  • Støy
  • Anleggsgjennomføring

Utkast til reguleringsplan skal ifølge Vestland fylke være klar sommeren 2021, og blir deretter sendt ut på høring.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.