ARKIVNYHETER

Fylkesveg 651 blir E 39

Bildet viser den vestlige delen av strekningen  Løvikneset-Årset. To alternativer for Hjartåbergtunnelen er markert. Nå er bare det lengste aktuelt. Det har innslag ved Homborset.
Bildet viser den vestlige delen av strekningen Løvikneset-Årset. To alternativer for Hjartåbergtunnelen er markert. Nå er bare det lengste aktuelt. Det har innslag ved Homborset. Bilde: Statens vegvesen

Når Kvivsvegen mellom Sunnmøre og Nordfjord åpnes høsten 2012, blir E 39 lagt om. Den nye E 39 vil overta traséen til nåværende fylkesveg 651 langs nordsiden av Austefjorden i Volda. Det betyr at denne vegen må få vesentlig høyere standard enn i dag.

Oppdraget gjelder arbeid mellom Løvikneset og Årset, en strekning på nesten 8 km. Her skal den 3 480 meter lange Hjartåbergtunnelen sprenges og den 230 meter lange Årsettunnelen utvides og oppgraderes i en senere entreprise.

Entreprisen som har frist 4. november omfatter sprenging av forskjæringer i begge endene av de to tunnelene og anlegg av 500 meter veg i dagen, foruten skogrydding, masseflytting, fjellsikring og bygging av anleggsveger. Sprenging og masseflytting utgjør til sammen 283 000 kbm.

Entreprenøren får mange frister å forholde seg til. Den siste går ut 1. mai 2012. Da er arbeidet godt i gang på neste entreprise. Den omfatter blant annet driving av Hjartåbergtunnelen. Utlysningen vil skje til vinteren eller våren neste år.

Les mer om: