NETTARKIV

Fylkesmannens enevelde

miljø

Jeg leste med stor interesse "Dyr plantabbe" i Teknisk Ukeblad nr. 40/01 som omhandlet den nye helikopterbasen ved Sentralsykehuset i Akershus. Grunnen til dette er at vi har vært i samme situasjon som naboene til SIA siden 1991!

Aust-Agder Sentralsykehus tok i bruk en slik "Spat-sentral" like før jul 2001. Det begynte som midlertidig base for ti år siden. Etter loven skal en slik midlertidig tillatelse vare i tre måneder. Legerådet ved sykehuset protesterte på å legge en helikopterbase, beregnet til å dekke tre fylker, tett inntil sykehuset. Kommunen gav ett års forlenget midlertidig tillatelse til drift av basen på vilkår av at fire navngitte alternative plasseringer ble utredet.

Fylkeskommunen fulgte ikke opp kravet. Til tross for dette gav kommunen ny tillatelse på samme betingelser tre år på rad. De våget ikke å stå imot fylkeskommunen!

Helikopterbasen ble også forsøkt tatt ut av reguleringsplanen. Fylkeskommunen reagerte med å varsle innsigelse mot planen. Basen kom dermed raskt inn igjen i planen. I desember 1995 ble reguleringsplanen godkjent. Basen fikk imidlertid fortsatt drive midlertidig.

Ulempene ved å ha basen som midlertidig har vært at vi ikke har kunnet kreve støyisolering av boligene. Dette har ført til mange netter med manglende søvn opp gjennom årene.

Mangler støyisolering

Permanent base med nybygg, landingsdekk, hangar, etc. stod ferdig like før jul 2001. Betingelsene for å kunne begynne å bruke den var imidlertid at 46 boliger innenfor støysonene skulle være støyisolert etter noen vedtatte kriterier. Vi som huseiere ble aldri tatt med ved fastsettelse av disse. Fylkeskommunen trenerte dette arbeidet så mye at de fikk tidsproblemer da de kom til vårt hus.Taket vårt ble støyisolert og vinduene skiftet. Alle ventiler skulle skiftes ut med støydempende ventiler. Jeg reagerte da jeg fikk se de ventilene de hadde tenkt å installere i huset vårt, og forlangte en dokumentasjon om at de holdt mål i forhold til byggeforskriftene. Det ble avvist. Jeg stoppet monteringen og tok selv kontakt med leverandøren av ventilene. De bekreftet mine antagelser og skrev at ventilene kun gir de nødvendige luftmengder ved undertrykk i boligen. Fylkeskommunens uttalelse var: "Det er ikke vårt problem". Resultat: Vi mangler fortsatt ventilasjon av vår bolig!

Fylkesmannen har spilt en avgjørende rolle i den behandlingen denne saken har fått opp gjennom årene. Fylkesmannen har aktivt motarbeidet at det skulle utarbeides en konsekvensanalyse. Han har videre gitt seg selv fullmakter ut over det han har vært tildelt fra departementet, samt gitt unntak fra lover og forskrifter. Ved henvendelser til de enkelte departementer har vi fått medhold i vårt syn på saken - inntil det har kommet frem at Fylkesmannen har uttalt seg. Da er det plutselig ingenting de kan gjøre. Saken har vært inne til behandling hos Sivilombudsmannen. Konklusjonen derfra var at Fylkesmannen ble anmodet om å se på saken på nytt pga. flere tvilsomme avgjørelser. Fylkesmannen nektet. Fylkesmannen har med andre ord en uinnskrenket makt.

En kort beskjed til rette departement: Dersom det er slik at sykehusene fremover skal etableres med helikopterbase like utenfor døra, så bør fremtidige sykehus etableres i industriområder.

Helge Fjellbakk

hfjellbakkhotmail.com

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.