Mener kollapsen vil koste minst 300 millioner. Staten vil ikke hjelpe til

– Det er ikke midler på budsjettet, svarer Samferdselsdepartementet.

Mener kollapsen vil koste minst 300 millioner. Staten vil ikke hjelpe til
Innlandet fylkeskommune anslår at det vil koste mellom 35 og 50 millioner kroner å rydde opp etter brukollapsen på Tretten. Foto: Mari Gisvold Solberg
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

Mandag 15. august kollapset limtrebrua Tretten bru i Gudbrandsdalen. Foreløpig vet man ikke hva som forårsaket kollapsen, og på tross av at opprydningsarbeidet pågår for fullt, ligger fremdeles deler av den ødelagte brua i Lågen. 

I et brev til Samferdselsdepartementet, som Teknisk Ukeblad har fått innsyn i, ber Innlandet Fylkeskommune nå om hjelp til finansiering av dette arbeidet, samt til bygging av ei ny bru. 

«Som det framgår av tidligere kontakt, vil det omfattende arbeidet med å fjerne Tretten bru og
planlegge, prosjektere og bygge opp ny bru, samt alle andre oppgaver som følger av dette,
bli svært kostbart», skriver fylkesordfører Even Aleksander Hagen. 

Store ekstrakostnader

Totalt anslår fylkeskommunen at kostnaden knyttet direkte opp mot brukollapsen vil ligge på rundt 300 millioner kroner. 

  • Mellom 35 og 50 millioner av disse skal dreie seg om kostnader knyttet opp mot opprydningsarbeidet.
  • Videre anslår fylkeskommunen at oppsetning, leie og nedtaking av en midlertidig bru vil koste 50 millioner.
  • Utbyggingen av ei ny bru anslås å ligge på 200 millioner kroner. 

I tillegg til dette ber Hagen om hjelp til kostnader knyttet opp mot ekstraordinær skoleskyss samt tilrettelegging og rehabilitering av det øvrige fylkesvegsystemet som følge av omkjøring med tung belastning.

Stor kostnadsvekst

Kostnadsoverslagene er utarbeidet av fagfolkene i fylkeskommunen, forteller fylkesordfører Even Aleksander Hagen til TU. Kostnadene for ny bru er basert på hva brua kostet å bygge i 2012. Hovedentreprisen var da på 65 millioner, og brua sto for nesten halvparten av dette, altså rundt 30 millioner kroner.

– Så er disse kostnadene fremskrevet til dagens kostnadsnivåer. Kostnadene har altså gått kraftig opp, sier Hagen. 

Han sier at fylkeskommunen først og fremst ønsker seg en konstruktiv dialog om finansieringen.

– I verste fall sitter vi igjen med hele regninga selv. Det vil være brutalt og vil få dramatiske konsekvenser for andre ting i veinettet, sier Hagen.

Samferdselsdepartementet: – Ikke midler på budsjettet

Statssekretær Mette Gundersen i Samferdselsdepartementet sier at brevet nå er til vurdering hos departementet. Hun gir likevel ikke fylkeskommunen noe stort håp om tilskudd:

– Tretten bru er på en fylkesvei og brua tilhører således fylkeskommunen. Det er derfor fylkeskommunen som veieier som i utgangspunktet skal bygge og bekoste en ny bru, sier hun.

Gundersen forklarer at rammetilskuddet til fylkeskommuner ble økt etter forvaltningsreformen i 2010, ettersom de da fikk ansvar for investeringer, drift og vedlikehold på sine veier i fylkesveinettet.

– Samtidig ble Statens vegvesens budsjett redusert. Derfor er det ikke noen midler på Statens vegvesens eller Samferdselsdepartementets budsjett til denne type investeringer på fylkesveinettet, sier hun. 

Fylkeskommunen: – Ikke penger på vårt budsjett heller

– Hva tenker du om svaret fra Samferdselsdepartementet, Hagen?

– Vi skjønner godt at det ikke står noe penger på budsjettposter hos Vegvesenet eller departementet, men det gjør det ikke hos oss heller, sier han.

Han understreker at han ønsker å diskutere løsninger med departementet.  

– Vi mener det er grunn til å stille spørsmål ved deres inngang til saken. Vi overtok forvaltningen av brua 1. januar 2020, så staten ved Statens vegvesen har vært en sentral aktør ved brua tidligere. I tillegg er dette en ekstraordinær situasjon. Det er ikke rimelig at staten skal snu ryggen til oss så fort, sier Hagen.

– Har dere råd til ny bru uten støtte fra staten?

– Min inngang er at vi må finne løsninger på Tretten. Hvis vi må omdisponere store summer, vil det ha store konsekvenser for andre ting på veinettet. Det er en del av det vi er bekymret for ved å ta kostnaden selv.

Ringvirkninger

Det er imidlertid flere kortnader enn de knyttet direkte opp mot Tretten bru som bekymrer fylkesordføreren. I brevet skriver han at ringvirkningene av Tretten bru-kollapsen gir fylkeskommunen økte kostnader også andre steder. 

«Som en direkte konsekvens av brukollapsen av Tretten bru vedtok vegmyndighetene å stenge flere liknende bruer. Stengingen gir betydelige kostnader dersom dette vil vare over lang tid. Stengingen vil medføre større trafikkarbeid på omkjøringsvegene som igjen medfører større slitasje. Det samme gjelder omlegging av kollektivruter og skoleskyss», skriver han. 

Innlandet fylkeskommune har ansvaret for drøye 6800 kilometer med vei og om lag 1230 bruer, står det i brevet.

Hagen skriver at fylkeskommunen ikke har en økonomi som gjør at de kan finansiere ekstrakostnadene uten at det får store konsekvenser for veiinfrastrukturen og sikkerheten.

Tretten bru sto ferdig 15. juni 2012 og ble bygget av Moelven Limtre som del av en hovedentreprise tildelt Contexo verdt 65 millioner. Brua skal ha utgjort nesten halvparten av entrepriseverdien. 

Les også