PROSJEKTER

Fylkene jobber på spreng med krisepakker for veiarbeider

Flere fylker håper på ekstra tiltaksmidler fra staten.

Flere fylker står klare til å sette i gang med framskyndede veiprosjekter, men noen prosjekter er avhengig av statlig krisefinansiering.
Flere fylker står klare til å sette i gang med framskyndede veiprosjekter, men noen prosjekter er avhengig av statlig krisefinansiering. Foto: Jarle Skoglund
19. mars 2020 - 16:52

En rekke fylker Veier24 har vært i kontakt med forteller at de vil framskynde veiprosjekter som følge av Korona-utbruddet, eller at de kan komme til å gjøre det. Flere fylker sier også at de kan kjøre fram prosjekter raskt dersom det kommer statlige midler til å finansiere prosjektene.

Trøndelag fylkeskommune gikk tirsdag ut med beskjed om at man der vil framskynde utbyggings- og vedlikeholdsprosjekter for inntil 700 millioner kroner, og i dag sendte også Vegvesenet ut melding om at de vil framskynde prosjekter for å bidra til å holde hjulene i gang i anleggsbransjen under Korona-utbruddet.

Innlandet vil heve bompengetakstene for elbiler til 70 prosent av satsene til fossilbiler.
Les også

Innlandet: Vil øke bompengene for elbiler

Trenger statlige midler

Agder er det fylket - utenom Trøndelag - som ser ut til å ha kommet lengst med å forsere veiprosjekter. De sender nå i ettermiddag ut en melding om at de står klare til å framskynd to større veiprosjekter i fylket, dersom det kommer statlige tiltaksmidler.

De to prosjektene det er snakk om, er fylkesvei 456 Stokkeland bru i Kristiansand og fylkesvei 415 Fiane-Simonstad i Åmli. De to prosjektene kan lyses ut på offentlig anbudsrunde i henholdsvis mai/juni og sommeren i år. Begge kan få oppstart kommende høst, skriver fylkeskommunen i en melding

– De to prosjektene i Kristiansand og Åmli har begge ferdige reguleringsplaner, men
mangler finansiering. Derfor vil det være gode prosjekter å bringe inn for å sikre aktiviteten i bransjen, og de kan raskt forseres ved bruk av statlige tiltaksmidler sier fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen.

På fylkesvei 456 er det snakk om brufornying, betongarbeider, veibygging og konsulentoppdrag verd ca. 110 millioner kroner ekskl. mva.

Prosjektet på fylkesvei 415 handler om å oppgradere veien for næringstransport, og innebærer veibygging, betongarbeid og konsulentoppdrag for ca. 200 millioner kroner ekskl. mva.

– Vi har også en del pågående vedlikeholdsprosjekter som vi kan framskynde, og vi vil komme med flere tiltak over helga sier  Thomassen til Veier24.

– Det er nå vi kan vise handlekraft. Vi lanserer disse prosjektene som tiltak vi raskt kan
sette i gang, og som er viktige for landsdelen vår, sier fylkesordføreren.

Morten Stordalen er lite fornøyd med regjeringens manglende prioritering av Vestfold i NTP.
Les også

Frp om NTP: – En Vestfold-fiendtlig regjering

Lager lister over prosjekter

I fylkeskommuner over hele landet jobbes det nå på spreng med å finne veiprosjekter som kan sendes raskt ut i markedet.

I Vestland fylke sier fylkesdirektør for infrastruktur og veg, Dina Lefdal, at administrasjonen nå jobber for å få oversikt over prosjekter som er vedtatt lyst ut, som kan framskyndes, og over prosjekter som mangler finansiering i dag, men som kan forseres fram mot politisk behandling.

– Det er så tidlig ennå at det er vanskelig å si når det er klart hvilke prosjekter dette kan dreie seg om. Slik situasjonen er, er det utfordrende nok for oss i fylket å holde aktiviteten i gang med karantenebestemmelser og smitte, og det vil også være en utfordring at mange entreprenører er rammet av Korona-viruset eller smitterestriksjoner.

I en melding fylkeskommunen har lagt ut på sine hjemmesider i dag skal disse tiltakene være klare til å behandles i fylkesutvalgsmøtet 26. mars.

Både avtroppende konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen og påtroppende Statkraft-sjef Birgitte Ringstad Vartdal har blikket festet på Norge. I midten: styreleder Alexandra Bech Gjørv.
Les også

Statkraft bommet på energipris – vil selge unna vind og sol

Tror det kommer statlige tiltakspakker

Også i Møre og Romsdal jobber fylkesadministrasjonen nå med å lage lister over prosjekter som kan lyses raskt ut.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Fylkesordfører Tove-Lise Torve forteller til Veier24 at hun har gitt fylkeskommunedirektøren (fylkesrådmannen) i oppdrag å lage liste over aktuelle oppdrag som fylket har i sin portefølje, og se hvilke prosjekter som kan settes i gang forholdsvis raskt hvis kommer tiltakspakke fra staten.

– Jeg har tro på at det vil komme slike tiltak nå, akkurat som det gjorde under finanskrisa, sier Torve.

Hun sier at det er altfor tidlig å si hvor store summer det vil være snakk om i de prosjektene som nå skal identifiseres, men mener  at det i første omgang er viktig å finne mindre prosjekter, som kan sendes raskt ut i markedet, og som egner seg for lokale og regionale aktører.

Klimasøksmålet vant frem, og fikk kjent godkjenningenav tre felt på norsk sokkel ugyldig. Yggdrasil-feltet er det desidert største av de tre. Det er under utbygging i Nordsjøen.
Les også

Disse feltene har nå ugyldige tillatelser

– Beredskapsveier trenger oppgradering

I Innlandet forteller Stein Tronsmoen, Leder for fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel at fylket allerede før jul vedtok å bevilge 100 millioner kroner ekstra til investeringer og oppgraderinger av fylkesveier.

– Med 7000 kilometer fylkesvei er Innlandet den største veieieren i Norge etter staten. Ekstrabevilgningen ble gjort fordi vi har ett etterslep på 3,7 milliarder på vedlikehold av fylkesveiene, og dette er midler som stort sett brukes på små prosjekter spredt rundt i distriktene.

Tronsmoen forteller at samferdselsavdelingen i fylket jobber med å knytte til seg entreprenører for å gjennomføre tiltakene disse midlene skal brukes til. Det er ventet at arbeidene vil kunne starte i mai-juni.

Tronsmoen sier imidlertid at Innlandet kan iverksette ytterligere tiltak raskt hvis staten kommer med krisepakker.

–  Innen vedlikehold og forfallsinnhenting kan vi omsette raskt blant annet fordi vi ikke trenger nye planer etter plan- og bygningsloven. Vi har ferdige planer, så hvis Stortinget klarer å finne midler til dette, er vi godt forberedt for å omsette pengene i arbeid og tiltak veldig fort.

Dersom meldingen om at Vegvesenet vil forsere prosjekter, fører til at det bevilges penger til arbeider på riksveiene, mener Tronsmoen det er naturlig å se på hele veinettet i sammenheng.

–  Veinettet i Norge består både av riksveier og fylkesveier, og det er jo slik at hvis riksveier stenges, så er det meningen at fylkesveier være beredskapsveier, og overta riksveitrafikken Mange fylkesveier har i dag ikke en standard som gjør at de egner for dette, og trenger oppgradering, sier han.

Kongsberg Defence & Aerospace er blant de som har fått støtte. De skal øke produksjonskapasiteten ved sin nye fabrikk i Kongsberg. Bildet viser et NSM missil som skytes fra launcher montert på lastebil.
Les også

Disse norske ammunisjons-prosjektene får støtte

Kan øke omfanget på asfaltering

Gunnar Berg Treidene, direktør for Samferdsel, miljø og mobilitet i Vestfold og Telemark fylkeskommune sier at fylket foreløpig ikke har hatt økonomiske rammer til å fremskynde veiprosjekter. 

– Men, som i andre fylker, er tilstanden på mye av fylkesveinettet vårt slik at det ikke skorter på potensielle prosjekter som kan igangsettes hvis det bevilges midler til det fra nasjonale myndigheter, skriver han i en SMS til Veier24.

Berg Treidene forteller at fylket har skjøvet flere investeringsprosjekter - både utbyggings- og vedlikeholdsarbeider - ut i tid på grunn av trange økonomiske rammer, og at fylket har skåret kraftig ned på midler til asfaltering.

– Asfalteringen kan raskt økes i omfang hvis tiltakene kan finansieres, og det er kapasitet i markedet, skriver han, men legger til at en stor del av vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene skyldes svakheter i veikroppen, slik at asfaltering alene mange steder vil være et tiltak med kort levetid i forhold til å gjøre større utbedringer.

 Ragnhild Janbu Fresvik, konsernsjef i Eviny, på Fornybarkonferansen i Bergen 2024.
Les også

Havvind-kostnadene flater ut: – Men kanskje ikke raskt nok

– Er ting vi vurderer

Vegsjef Odd Inge Bardal i Nordland fylkeskommune sier til Veier24 at fylket ikke har noen konkrete planer om å gjøre noe med omfanget på omfanget av utbyggings- og vedlikeholdsoppdrag.

– Men dette er ting vi vurderer, og ser hva andre gjør. Investeringsbudsjettet vårt er på vel en milliard, men mye av dette er bundet i prosjekter som allerede er i gang. De mulighetene vi har administrativt - uten ny politisk behandling, er jo å sette i gang årets prosjekter tidligere, sier Bardal.

Heller ikke Bjørg Anita Hansen Joki, leder for utbyggingsdivisjonen i Troms og Finnmark, kan melde om konkrete planer om forsering av veiprosjekter.

Vi planlegger prosjektene som normalt nå, og er i gang med utlysning av flere prosjekter. Vi har imidlertid prioritert de prosjektene som er kommet lengst i planleggingen, slik at vi sikrer at de kommer ut i markedet selv om bemanningen i fylket skulle rammes av Korona-utbruddet, sier Joki.

Utbyggingsdivisjonen i Troms og Finnmark har møte førstkommende mandag. Da vil også samferdselsråden i fylket være med, og Joki regner med at eventuelle ekstratiltak fra etaten kommer til å bli tatt opp da.

Vi har ikke fått kontakt med Viken og Rogaland fylkeskommuner i dag.

Her på fylkesvei 55 ved Gullringen i Luster har deler av veifundamentet rast ut.
Les også

Vestland: 20 prosent av fylkesveiene har kritisk behov for forsterkning

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.