SAMFUNNPOLITIKK

Fylkene frykter mer veiforfall

Anders J. Steensen
20. aug. 2008 - 23:00

Rammene for vei og veiinvesteringer samt vedlikehold i Statens vegvesens forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for 2009–20019, skal ligge på 2007-nivå.

Det er litt lavere en budsjettet for 2008, hvor regjeringen for første gang har klart å legge samferdselsbudsjettet på det nivået som er anbefalt i dagens gjeldende NTP for 2006–2015. Forskjellen er at større andel av budsjettet skal overføres fra investeringer til vedlikehold. Det betyr økte overføringer til fylkene for vedlikehold av veinettet, men ikke nok til å dekke det enorme forfallet.

Fylkesordfører i Vest-Agder, Thore Westermoen (KrF), er ikke fornøyd.

– Det er positivt at veivedlikeholdet får et løft, slik som foreslått i etatenes forslag til NTP, men det er ikke tilstrekkelig, og det er altfor lite penger til nyinvesteringer. Nivået må opp over mange år, og det må inngås en avtale mellom staten og fylkene om dekning av etterslepet, sier han.

Les også:
Vegdirektoratet oppretter elitegruppeStykkevis og delt

Forslaget i NTP betyr at rundt regnet to tredeler av alle riksveier igjen skal administreres av fylkene. Da Statens vegvesen ble omorganisert for få år siden, var nettopp begrunnelsen at dette ble gjort for å få en mer helhetlig standard på riksveiene. Det øvrige riksveinettet er i dag på om lag 18 500 km, mens stamveinettet er på 8800 km.

Store deler av det øvrige riksveinettet har lav standard. Statens vegvesen har tidligere vurdert at det vil koste om lag like mye å oppgradere øvrige riksveier til god standard som stamveiene, det vil si minst 230 milliarder kroner. Statens vegvesens forslag innebærer at det bare blir investeringer på til sammen 14,5 milliarder til øvrige riksveier i 10-årsperioden 2010–2019.Ikke akseptabelt

I høringsuttalelsen fra fylkestinget i Akershus sies det rett ut at det ikke er akseptabelt at staten legger opp til overføring av riksveinettet uten at det kompenseres for etterslepet i vedlikehold og forfallet på veinettet.

På spørsmål til Thore Westermoen om han tror det vil følge med nok penger til å kunne dekke opp det nødvendige vedlikeholdet av riksveiene som er overført til regionene svarer han:

– Det blir kamp hvert eneste år for å få penger til vei og samferdsel, og det vil ta tid å dekke inn det store etterslepet som har oppstått over mange år. Jeg mener avkastningen fra investeringer i infrastruktur er notorisk undervurdert, og at investeringer i vei og jernbane må vurderes på en annen måte enn andre offentlige utgifter, fordi de har så stor og langvarig betydning, sier fylkesordføreren.

- En katastrofe

Per Sandberg (Frp), leder av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, spår regjeringskrise dersom det ikke bevilges mer penger til Nasjonal transportplan (NTP) frem til 2019.

– Sånn som NTP står nå, er den en katastrofe. Den indikerer ikke mer penger til verken vedlikehold eller bygging av nye veier frem til 2019. Det legges utelukkende opp til brukerfinansierte veiprosjekter, altså bare basert på bompenger, sier Sandberg.

Men Frp-politikeren tror ikke at regjeringen tør å la NTP stå uforandret når de legger frem planen for Stortinget i november.

– Selv med en økning på 20 prosent mer penger i dagens NTP, vil disse pengene være spist opp av prisveksten frem til 2019. Derfor tror jeg på en vesentlig høyere rammeplan for NTP. Hvis ikke dette skjer, tror jeg Senterpartiet kommer til å trekke seg ut av regjeringen i høst. Dermed kan det bli regjeringskrise, sier Per Sandberg.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.