Fusjonskraftverk under bygging

Tokamak fusjonsreaktor. Lykkes arbeidet, vil kjernekraft få en annen stilling i verdens energiforsyning. (Bilde: ITER)
ITER fusjonsreaktoranlegg i Frankrike (Bilde: ITER)
The JET machine is a large tokamak device of approximately 15 metres in diameter and 12 metres high. At the heart of the machine there is a toroidal (ring-shaped) vacuum vessel of major radius 2.96 metres with a D-shaped cross-section 2.5 metres by 4.2 metres. The linear dimensions of the plasma confined in this vacuum vessel are within a factor of two or three of those expected in a commercial reactor. A complex system of magnetic fields prevents the plasma from touching the walls of the vacuum vessel as such contact would quench the plasma and stop the reactions. Grunnen til at vi ikke forlengst har klart å lage en fusjonsreaktor, er de enorme temperaturene som må til for å få fusjonsprosessen i gang. I solas indre er trykket enormt og temperaturen omkring 15 millioner grader. Det finnes selvsagt ingen reaktorbeholder som ville tåle en slik temperatur. Man har forsøkt å bruke et sterkt magnetfelt for å holde reaktorbrenselet, som da er et plasma, på plass. I en Tokamak (bildet) holdes et plasma av H-2 og H-3 på plass i et kammer (en stor ring) av sterke magnetfelt. Man "pumper" store strømmer gjennom plasmaet og temperaturen øker. Når tetthet av plasma og temperatur er stor nok vil fusjonen gå.
  • Kraft

Reaktoren skal yte 500 megawatt når det brukes 50 megawatt for å bringe temperaturen til et nivå hvor fusjonsprosessen kan foregå.

– Lykkes det er alle energiproblemer løst for all fremtid, sier reaktorfysiker Sverre Hvaal på Institutt for Energiteknikk.

Mislykket

I alle tidligere fusjonsprosesser som har vært forsøkt har man ikke klart å få ut mer energi enn man putter inn.

Fusjonsreaktoren er en del av et internasjonalt samarbeid der EU, USA, Russland, India, Kina, Japan og Sør-Korea alle sammen er med. Reaktoren som bygges er en såkalt Tokamak-reaktor, opprinnelig et russisk konsept.

Solkraft

Fusjon er den samme prosessen som gir energien i solen og andre stjerner. Kjernen i to atomer går sammen til ett nytt atom.

I denne prosessen frigjøres enorme mengder energi, og ingen avfallsstoffer overhodet.

– Man har jo hatt stor tro på fusjon i 50 år, men så langt har ingen lyktes, påpeker Hvaal.

Byggestart

Grunnarbeidene er nå påbegynt i Cadarache i Frankrike, der reaktoren skal bygges.

Tidsperspektivene for dette utviklingsprosjektet er, som for en thoriumbasert Rubbia-reaktor, noen tiår.

Om fusjonsforsøkene denne gangen lykkes vil det knapt være noe marked for fisjons-prosessen, enten det er med uran eller thorium.

Les mer her: www.iter.org

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå