NETTARKIV

Fusjonen StatoilHydro: Enorme verdier lagt i en hatt

SKIFTER HATT: 31 000 personer i lndets to strøsrste oljeselskaper får ny felles arbeidsgiver 1. oktober.
SKIFTER HATT: 31 000 personer i lndets to strøsrste oljeselskaper får ny felles arbeidsgiver 1. oktober.Bilde: Anders J. Steensen

18. desember 2006 falt bomben – Statoil og Hydros olje og gassvirksomhet skal fusjoneres. Frem til sommeren ble fusjonen forberedt og generalforsamlingene henholdsvis i Statoil og Hydro godkjente den 5. juli. i år. Selskapet blir etablert med staten som den dominerende eier, med hele 62,5 prosent av aksjene. Staten har som mål å øke til 67 prosents andel. En slik eierandel overensstemmer med Stortingets beslutning i 2001 om å ha minst 67 prosent av aksjene i Statoil.

Dersom fjorårets driftsoverskudd legges til grunn, var det daglige driftsoverskuddet per nordmann 95 kroner, eller 443 millioner kroner hver dag for StatoilHydro. Med dagens oljepris på 418 kroner fatet, er det liten grunn til tro at inntjeningen vil forverres.

Etter fusjonen vil StatoilHydro ha en aksjekapital på 7.971.617.757,50 kroner som består av 3.188.647.103 utstedte aksjer pålydende 2,50 kroner per aksje. Ved sammenslåingen forventes StatoilHydro å ha en beholdning på 1.850.583 egne aksjer til anvendelse i selskapets aksjespareprogram, og antall utestående aksjer vil være 3.186.796.520.Selskapet deles i åtte hovedområder.

  • Eldar Sætre får ansvar for Økonomi og finans (eks Statoil), kontorsted Stavanger
  • Tore Torvund får ansvar for Undersøkelse og produksjon i Norge, (eks Hydro) kontorsted Stavanger
  • Peter Mellbye får ansvar for internasjonal undersøkelse og produksjon, (eks. Statoil) kontorsted Oslo
  • Morten Ruud får ansvar for prosjekter, (eks Hydro) kontorsted Oslo
  • Margareth Øvrum får ansvar for teknologi og ny energi (eks Statoil) kontorsted Bergen
  • Rune Bjørnson får ansvar for naturgass (eks Statoil) kontorsted Stavanger
  • Jon Arnt Jacobsen får ansvaret for foredling og markedsføring (eks Statoil) kontorsted Oslo
  • Hilde Merete Aasheim får ansvar for stabsfunksjoner og konserntjenester (eks Hydro) kontorsted Stavanger.

Det nye selskapet ledes av nåværende konsernsjef i Statoil, Helge Lund, med kontorsted Stavanger og Eivind Reiten, Hydro blir styreformannUndersak1

Flytter et halvt tusen mennesker

I sammenslutningsprosessen er det rundt 500 personer som må flyttes til andre kontorer. Det blir flytting mellom de forskjellige områdene, selv om et stort antall innen området internasjonal undersøkelse og produksjon, fortsatt vil sitte sentralt i Stavanger. Årsaken er å opprettholde et stort fagmiljø innen geologi og reservoarforståelse.

Men noen må l flytte fra Trondheim til Porsgrunn. I Porsgrunn skal forskning knyttet til storskalatesting styrkes. Rundt 160 personer vil fortsatt være ansatt ved det som nå blir forskningssenter til StatoilHydro på Herøya.

Sjenerøse ordninger

StatoilHydro gir sjenerøse tilskudd til de som må flytte. Det innebærer blant annet et lønnstillegg i tre år på 20 prosent, oppad begrenset til 250 000 kroner i året. Selskapet stiller fri bolig til disposisjon i inntil ett år etter flyttetidspunktet. De ansatte kan få boliglån på inntil 100 prosent av kjøpesummen, maksimalt tre millioner kroner med rente og avdragsfrihet i fem år. Alle kostnader forbundet med flytting vil bli dekket. Og i tillegg gis et etableringstilskudd på 300 000 kroner for familier som flytter.

Pendlere blir ikke fullt så gunstig stilt, men de får et lønnstillegg på 5 prosent i tre år, deretter kostnadsdekning som innebærer dekning av fri bolig og reiseutgifter, en ukentlig hjemreise, og et etableringstilskudd på 50 000 kroner.

For en mellomleder med 700 000 kroner i årslønn, som ønsker å flytte med familien og kjøper ny bolig til tre millioner kroner, utgjør stønaden fra StatoilHydro 1,250 millioner kroner.Undersak 2

Tidlig pensjonering

Alle født 1950 eller tidligere kan søke om frivillig pensjonering fra selskapet. De får 70 prosent av lønnen, pluss de goder de hadde hatt, dersom de fortsatt ville vært ansatt i selskapet, (fri bil, aviser etc.) frem til de går av for alderspensjon når de fyller 67 år. StatoilHydro vi betale pensjonen slik at de ved fylte 67 år vil få full pensjon som om de hadde vært ansatt i selskapet.

Dersom den ansatte si mellomtiden finner seg annet arbeid, avkortes ikke godtgjørelsen fra StatoilHydro.

– Vi er skyldige StatoilHydro en stor takk for tilfanget av kompetanse, sier administrerende direktør Erik Haugane i Pertra.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.