Fullskalatester Svinesundbrua

(Bilde: JARLE SKOGLUND)
(Bilde: JARLE SKOGLUND)
Svinesundsbrua - nr to så langt i avstemmingen om Årets Ingeniørbragd 2005. (Bilde: JARLE SKOGLUND)

Det nærmer seg offisiell åpning av Svinesundbrua - 10. juni skal kongene i Norge og Sverige etter planen møtes på en av verdens slankeste buekonstruksjoner. Ingen bru med så stor spennvidde er tidligere utført med en sentral bue som hovedværeverk.Kjørebaner på hver side av buen

Buen på den nye brua over Svinesund har et trapesformet tverrsnitt med høyde og bredde som smalner mot toppen.

Buehalvdelene ble støpt i like klatreformer og systemet besto av en hydraulisk, selvklatrende støpeform forankret i det sist støpte buesegmentet. To betongtårn furngerte som støtter og holdt brusegmentene oppe mens buen ble bygget. Tårnene var 112 meter høye med et kvadratisk tverrsnitt.

Selve bruoverbygningen består av to stålkasser. Disse ble under produksjonen skjøvet ut fra svensk side. Hydrauliske stempler skjøv brubanen 0,5 meter utover om gangen. Ferdig kjørebane består av to kjørefelt i hver retning, adskilt av buen.

Når den nye Svinesundforbindelsen åpnes vil den også være symbolsk markering på veisida mellom Norge og Sverige: Endelig blir veistandarden på begge sider av Svinesund lik.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå